NIWE: Partners hebben Interreg NSR project BLUE HUB ingediend

24 april 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Het Network Inland Waterways Europe (NIWE) heeft in januari 2017 bij de Europese subsidieregeling INTERREG North Sea Region (NSR ) het project BLUE HUB ingediend. Het project gaat over green mobility. Er zal een succesvol overdraagbaar model ontwikkeld worden voor “blue hubs”. Blue hubs zijn multimodale overstappunten langs de binnenwateren, die de traditionele mobiliteitsnetwerken op het land verbindt met het (nog niet ontwikkelde) potentieel van de binnenwateren als vervoeraders tussen plattelandsgebieden en stadscentra voor persoonlijk en klein vrachtvervoer.

Het partnerschap zal deze orgware ontwikkelen via internationale samenwerkingen op 3 hoofddoelstellingen:
1. Ontwikkeling van een overdraagbaar keuzemodel (een blauwdruk) voor een binnenland Waterweg hub;
2. Uitwerken van effectieve methoden en maatregelen om een ​​gedragsverandering te bereiken van het gebruik van een auto naar multimodale transportmethoden;
3. Het creëren van bedrijfsmodellen en nieuwe diensten voor het openbaar watertransport en regionale vrachtbedrijven.

Partners:
BE           Provincie Antwerpen met subpartners: Scelta Mobility en NautiV
Universiteit Antwerpen
Havenbedrijf Antwerpen

NL          Waterrecreatie Nederland

GB          Canal & River Trust

DE          Erlebnis Bremerhaven met subpartners: swb Bremerhaven
GmbH en Magistrat Bremerhaven, Referat für Witschaft

NO         Telemark Canal Regional Park

SE           Gemeente Karlstad

Voortgang
Zodra het project is goedgekeurd, start het partnerschap begin november 2017 aan een driejarige opdracht om de volgende producten te ontwikkelen voor haar belanghebbenden en doelgroepen:

  • een aantrekkelijk schetsboek voor een blue hub keuzemodel met het programma van eisen;
  • een bewegwijzering toolkit;
  • een rapportage- en strategierapport voor modale shift;
  • een aantrekkelijke communicatiecampagne om modale verschuiving te stimuleren;
  • een berekeningsmodel voor watervervoerders;
  • een aantrekkelijk platform voor nieuwe diensten en een;
  • animatieapparaat voor mobiel leven.

De pilots voor de Blue Hubs worden uitgerold in de provincie Antwerpen (Antwerpen en Boom), Nederland en Bremerhaven.

NIWE
Het NIWE bestaat uit organisaties uit verschillende Europese landen met als doel om elkaar te versterken, te profiteren van elkaars kennis en ervaringen en (gezamenlijk) aanvragen van Europese subsidies te kunnen doen. Klik HIER voor meer informatie over het NIWE.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter