Den Bosch investeert in het oude kanaalgebied

31 mei 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt nieuwe plannen voor de Zuid-Willemsvaart. Met de aanleg van het nieuwe Maxima kanaal ten oosten van Den Bosch maakt de beroepsvaart niet langer gebruik van het deel van de Zuid-Willemsvaart dat door Den Bosch loopt. De Zuid-Willemsvaart is van belang voor de recreatievaart die naar en langs Den Bosch wil varen. De gemeente is nu verantwoordelijk voor dit deel en de bijbehorende kunstwerken en wil hier het Zuid-Willemspark realiseren. De eerste schetsen voor het gebied zijn gemaakt. De wens is om van het kanaalgebied van sluis Engelen tot Den Dungen een groen waterpark van maar liefst 12 kilometer lang te maken. Het park moet een centrale ontmoetingsplek worden, die de binnenstad met het buitengebied verbindt.

‘Week van het Zuid-Willemspark’
Van 13 tot 17 februari 2017 organiseerde gemeente voor belanghebbende organisaties en inwoners de ‘Week van het Zuid-Willemspark’ om ideeën en plannen rond de inrichting van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch te bespreken en te laten zien. Op 18 februari sloot de ‘Week van het Zuid-Willemspark’ af met rondvaarten en wandelingen langs de Zuid-Willemsvaart.

Uitwerken visie
Momenteel werkt een architectenbureau de visie uit om het Zuid-Willemspark te realiseren. De gemeenteraad bespreekt het uitgewerkte visiedocument in juli. Met het uitwerken van de visie kijkt de gemeente ook naar de toekomst van Sluis 0. Dit is een sluis in de Zuid-Willemsvaart. De sluis wordt maar heel beperkt bediend, de technische staat is slecht en deze sluis neemt teveel water weg uit het nieuwe kanaal. De waterkering tussen de Oostwal en de Hekellaan in Den Bosch doet het, volgens een woordvoerder van de gemeente, nog gewoon, ‘maar het fundament, de sluisdeuren en de mechaniek zijn slecht’.

Meer informatie
Onder andere het regioteam Brabant van het Watersportverbond is uitgenodigd om mee te denken. Raadpleeg voor meer informatie over de ontwikkeling van de visie de website van het Zuid-Willemspark.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter