Nieuwe Ontwerp-Peilbesluit IJsselmeergebied na de zomer ter inzage

31 mei 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Het nieuwe ontwerp-peilbesluit IJsselmeergebied en het bijbehorende milieueffectrapport komen na de zomer van 2017 ter inzage te liggen. In het ontwerp-besluit staat welke waterstanden door het peilbeheer moeten worden nagestreefd. Oorspronkelijk zouden de stukken eerder beschikbaar zijn. Rijkswaterstaat heeft echter meer tijd nodig voor verder onderzoek en afstemming.

Nader onderzoek
Afgelopen winter is met bestuurders van betrokken overheden en maatschappelijke organisaties waaronder diverse organisaties uit de waterrecreatiesector gesproken over het concept peilbesluit en het milieueffectonderzoek.

In dit overleg is afgesproken dat een aantal verwachte effecten van het peilbesluit en de mogelijkheden om die te beperken beter in beeld worden gebracht. Dit traject duurt langer dan verwacht. De ter inzagelegging is daarom verschoven tot na de zomer. Voor een goede afweging in het milieueffectrapport en optimalisatie van het nieuwe peilbesluit is nader onderzoek en afstemming nodig. Hierdoor schuift de planning van de ter inzage legging van het ontwerp-besluit op.

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp is te lezen op de website van Rijkswaterstaat.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter