Aantal ernstige scheepsongevallen blijft nagenoeg gelijk in 2016

30 juni 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Het aantal geregistreerde ernstige scheepsongevallen op het binnenwater is in 2016 ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen zonder ernstige effecten is in 2016 gestegen. Verbeterde registratie is daar de voornaamste reden voor. Om nog beter inzicht te krijgen in risico’s op de vaarwegen lanceert Rijkswaterstaat deze week de Vaar Melder-app waarmee recreanten en beroepsvaart onveilige situaties op de vaarweg snel en eenvoudig kunnen melden.

Vaarmelder
Jaarlijks registreren diverse vaarwegbeheerders, politie en inspectiediensten ongevallen op de vaarwegen om de veiligheid te kunnen monitoren. Om de veiligheid op het water nog beter in beeld te brengen is door Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app ontwikkeld. De informatie uit de app is aanvullend op de bestaande registratie. De app is niet bedoeld om ongevallen te melden of de hulpdiensten op te roepen. De app is vooral bedoeld om onveilige situaties zoals bijna-aanvaringen, ondieptes, hinderlijke waterbeweging, onveilig vaargedrag en zwemmers in de vaargeul te melden en helpt de vaarwegbeheerder op lange termijn zijn beheer beter uit te kunnen voeren. Bel bij spoed altijd 112.

De Vaar Melder-app is voor Android gebruikers vanaf week 25 te downloaden in de Playstore. Vanaf week 26 is de app ook voor I-phone gebruikers in de App Store te vinden. 

Geregistreerde scheepsongevallen in 2016
In 2016 zijn 164 ernstige scheepvaartongevallen op het binnenwater, inclusief de zeehavens, geregistreerd. Een ongeval wordt als ernstig geregistreerd als er veel schade is; veelal materiële schade aan schip, lading of infrastructuur, milieuschade, stremming van de vaarweg of (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden. In 2016 waren er 7 dodelijke slachtoffers te betreuren bij 5 ernstige ongevallen. Daarbij vielen er 3 doden tegelijk bij 1 scheepsongeval. In 2015 was het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers 6. In 2015 zijn er 159 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Het aantal geregistreerde ernstige ongevallen is daarmee ongeveer gelijk gebleven.Het aantal geregistreerde ongevallen zonder ernstige effecten op de vaarwegen is in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 30% gestegen naar 1150, dit is vooral het gevolg van een betere registratie. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaarders betrokken zijn is dalend. In 2010 en 2011 lag dit aantal nog boven de 50. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige vaart op de rijkswateren. Naast het monitoren van de scheepvaartongevallen werkt Rijkswaterstaat samen met vele partijen in het project ‘Varen doe je Samen!’ aan het vergroten van de veiligheid op het water. Maatregelen zoals het op bepaalde trajecten scheiden van beroeps- en reactievaart, het geven van voorlichting en het inzetten van mobiele verkeersleiders op het water alsook tips voor recreatievaarders, vloeien voort uit deze samenwerking. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u meer lezen over de scheepsongevallenregistratie en over veilig varen op de rijkswateren.
Bron: Rijkswaterstaat
Vorig artikel Volgend artikel