Provincie subsidieert realisatie 200 km lang sloepennetwerk in Noord-Holland

03 augustus 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Vanaf de zomer 2018 kunnen waterrecreanten in de provincie Noord-Holland genieten van een uitgebreid vaarnetwerk voor sloepen. Het sloepennetwerk zorgt voor doorgaande routes die voorzien zijn van bewegwijzeringsborden en er komen routekaarten beschikbaar die recreanten langs prachtige natuur, bezienswaardigheden en overnachtingslocaties leiden. Het netwerk is mede tot stand gekomen door de samenwerking tussen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Recreatie Noord-Holland, de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en het Recreatieschap Westfriesland.

31% subsidie toegekend
Op 27 juli 2017 is de subsidie vanuit de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager Noord-Holland (WED) toegekend om het sloepennetwerk te realiseren in Noord-Holland Noord. De regeling van Provincie Noord-Holland is bedoeld voor activiteiten die leiden tot de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke aanlegkades, steigers en openbare voorzieningen.

In april 2017 is het gezamenlijk projectplan ingediend dat zich specifiek richt op de voorbereiding en realisatie van de routebebording en kaartmateriaal van het Sloepennetwerk Noord-Holland Noord. De totale kosten van het aan te leggen Sloepennetwerk in Noord-Holland Noord bedragen € 96.176. In het kader van de WED is € 32.305 subsidie toegewezen. De overige € 63.871 wordt bijgedragen door de diverse partners. Onder de partners zijn de gemeentes Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard en het Recreatieschap Westfriesland.

Extra kansen voor en door bestaande waternetwerken
Door direct aan te sluiten op de regionale sloep- en vaarnetwerken in Laag Holland en Westfriesland kunnen ondernemers langs het netwerk straks ook inspelen op de groeiende behoefte aan meerdaagse vaartochten waar gebruik wordt gemaakt van verblijfs- en toeristisch-recreatieve cross-over mogelijkheden. ‘Dit brengt naast economische kansen ook marketing- en promotiekansen voor de regio Noord-Holland Noord met zich mee.’ Vertelt Alex Rohof van Recreatie Noord-Holland. ‘De realisatie van één aaneengesloten sloepennetwerk Noord-Holland Noord zal het bestaande waternetwerk beter benutten en het waterrijke cultuurlandschap voor een breed publiek toegankelijk maken.’

Sloepennetwerk app
Het netwerk wordt ondersteund met een vaarkaart. Deze wordt door Holland boven Amsterdam gezamenlijk uitgebracht met Recreatieschap West-Friesland en Bureau Toerisme Laag Holland zodat de kaart een goed beeld geeft van de vaarroutes in het hele gebied. Ook wordt de route ondersteund met een app. Sloepennetwerk.nl. Hierin komt naast de nautische informatie, informatie over mogelijkheden aan wal. ‘Te denken valt aan restaurants, B&B’s, trailerhellingen, watersportwinkels, verhuurbedrijven, levensmiddelenzaken enz.’ vertelt Jeroen Kor van Holland boven Amsterdam.

Laaghangend fruit
Het Sloepennetwerk biedt ook minder ervaren vaarders de mogelijkheid meerdere dagen in het gebied te verblijven. Er kunnen verschillende “rondjes” gevaren worden die elk weer op elkaar aansluiten. Adriana Stam, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord over het sloepennetwerk: ‘De routes die nu bewegwijzerd gaan worden, zijn feitelijk het laaghangend fruit van ons vaarwegennetwerk’. Het netwerk dat ontsloten gaat worden is ruim 200 km lang. Het vaarnetwerk is geschikt voor de kleine motorbootvaart (max. 1,40 m hoog). Grote ingrepen als verhoging van bruggen om de routes beschikbaar te krijgen zijn hiervoor niet nodig. Als deze fase is gerealiseerd komen nieuwe routevarianten in beeld waarbij dat wel het geval is. Deze zullen dan gecombineerd met onderhoud aan wegen, bruggen en duikers door het Hoogheemraadschap en van andere weg- en waterbeheerders.’

Nog in de zomer van 2017 wordt gestart met het aanleggen van de bebording en in het voorjaar van 2018 zal het vaarseizoen van start gaan met een feestelijke opening van het sloepennetwerk.

overzicht SNW NHN (low res)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter