Nieuwe vaarweg door wijziging waterloop van de Vecht

19 september 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Sinds begin september is een nieuwe vaarweg op de Vecht opengesteld voor de scheepvaart. De nieuwe Vechtmeander is dan aangesloten op de Vecht bij de grens met Duitsland. Daardoor verandert de hoofdloop van de Vecht. De nieuwe route wordt met borden aangegeven.

Gemotoriseerde vaart

De scheepvaart is beperkt tot 0,50 m diepgang en er mag gemotoriseerd worden gevaren tot de Duitse grens. In Duitsland is gemotoriseerde vaart verboden (de Vechtzompen hebben ontheffing). In verband met de werkzaamheden, moet de scheepvaart wel rekening houden met bouwmaterieel op de kant en af en toe een ponton.

Aansluiting nieuwe meander

Over de grens met Duitsland bij het Laar is een dijk verlegd. Hierdoor is er meer ruimte voor de Vecht. In het vergrote winterbed is de nieuwe meander aangelegd. Daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van een ooibos.

Project Grensmeander

De Grensmeander is een project in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht. Sinds 2007 werken de gebiedspartners rond de Vecht in een coalitie aan het programma Ruimte voor de Vecht, met als doel de veiligheid van de rivier de Vecht blijvend te garanderen, een sociaal-economische impuls aan het Vechtdal te geven en natuuropgaven in het gebied te realiseren. Realisatie van Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen en het klimaatbestendig maken van het gebied zijn voor Waterschap Vechtstromen van essentieel belang.

Download de nieuwe vaarroute via de website van Waterschap Vechtstromen.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter