Prinsjesdag 2017: Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland

22 september 2017  Laatste update: 15 maart 2023

 

Op Prinsjesdag werd afgelopen week de Rijksbegroting voor 2018 gepresenteerd. Het thema: Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland. Daar hoort ook ‘water’ bij. Hieronder een samenvatting van de plannen op het gebied van water, vaarwegen en waterveiligheid.

Droge voeten

Minister Schultz van Haegen: “We investeren in 2018 weer fors in onze wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Dit is nodig om de groeiende economie van Nederland te ondersteunen en dit doen we op een duurzame manier, zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. Daarnaast werken we hard aan de waterveiligheid. Die is in Nederland op een uitzonderlijk hoog niveau. We zorgen ervoor dat de Nederlanders ook in de toekomst droge voeten houden. Niet alleen langs de kust en bij onze rivieren, maar ook in de stedelijke gebieden.”

Water

In 2018 trekt het Rijk 526,7 miljoen euro voor de verbetering van waterveiligheid, 188,8 miljoen aan het beheer, onderhoud en vervanging en circa 22 miljoen voor de beschikbaarheid van zoetwater. Het totale budget van het Deltafonds is in 2018 circa 1,1 miljard. Na de versterking van de kust en de verbreding van de rivieren zodat die meer water kunnen afvoeren, is het van belang ons land minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van wateroverlast, droogte en hittestress.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het Deltaprogramma 2018) schept hiervoor de voorwaarden voor de jaren na 2018. In de periode 2018-2031 is in het Deltafonds circa € 17 miljard beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op circa € 1,1 miljard uitkomt. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk.

Deltacommissaris Wim Kuijken overhandigde het Deltaplan dinsdag 19 september aan minister Melanie Schultz van Haegen (IenM). In het plan zijn diverse ambities geformuleerd waarmee de partijen de komende tijd aan de slag gaan. Zo voeren alle gemeenten voor 2019 een stresstest uit waarmee zij inzicht krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen. Vervolgstap is om als regio een strategie met uitvoeringsmaatregelen op te stellen. Lees verder over het Deltaprogramma 2018.

(Foto: Wikipedia)

Vorig artikel Volgend artikel