Sfeerimpressie: Het metropolitane landschap – opgaven, integrale ontwikkeling en kansen

http://metropolitane-landschap-zuid-holland.
25 september 2017  Laatste update: 15 maart 2023

 

Op vrijdagochtend 15 september 2017 was Huys ten Donck de ontmoetingsplek voor 22 bestuurders uit de gemeenten, waterschappen, de natuurorganisaties in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gedeputeerde Groen van provincie Zuid-Holland.

Het Metropolitane Landschap

Aan de hand van drie inleidingen spraken de bestuurders over het Metropolitane Landschap, de rol die het landschap vervult als vestigingsvoorwaarde en over de kansen die er zijn om met een integrale ontwikkeling kwalitatief hoogwaardig stedelijk landschap te ontwikkelen. Financieringsmodellen, zoals nu worden benut voor economische ontwikkelingen en duurzame initiatieven in de gemeente Den Haag, kunnen wellicht ook dienstbaar zijn bij de financiering voor de groen/blauwe structuren.

Zuidelijke Randstad als ‘landschapstad’

De presentatie van Harm Veenenbos (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Zuid-Holland) ‘Zuidelijke Randstad als ‘landschapstad’ investeren in vestigingsklimaat en leefomgeving’ ging in op de noodzaak om meer aandacht te besteden aan het landschap in de regio. De waardering van het landschap is laag en tegelijk hebben we een verstedelijkingsopgave en maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatverandering, gezondheid en bodemdaling. Met een integrale aanpak kan een kwalitatief hoogwaardig stedelijk landschap worden gevormd.

Harm Veenenbos deed een concreet bod voor een aanpak langs verschillende lijnen:

  • start een programma Ruimte voor Stedelijk Landschap;
  • leg de Groen Blauwe Hoofdstructuur vast;
  • sluit coalities per lijn;
  • stimuleer groene initiatieven middels branding.

Waterrecreatie: ​Als lonkend perspectief

Marleen Maarleveld, directeur van stichting Waterrecreatie Nederland liet zien dat de watersportbranche grote economische baten kent (€ 4,5 miljard voor heel Nederland en € 1,25 miljard exportwaarde voor heel Nederland). Metropolitane steden presenteren zich internationaal ook bijna altijd met hun waterfront.
De potentie om meer te doen met waterrecreatie in de Zuid-Hollandse regio is groot. Wat nodig is, is een bestuurder die wil optreden als boegbeeld, een lange termijnvisie en met de partners koers houden in de uitvoering.

Fondsvorming

Ton Overmeire, fondsmanager holdingfonds economische investeringen gemeente Den Haag, nam de aanwezigen mee in de wondere wereld van financieringen. Geboren uit de Europese plicht om meer te financieren en minder te subsidiëren, is een nieuw landschap ontstaan: fondsvorming. In de klassieke fondssectoren gaat het dan al snel om revolverende fondsen, geleende euro’s moeten terugkomen. Overmeire hield de aanwezigen voor dat in de minder fysieke sectoren rendement ook kan komen uit andere hoeken, zoals bijvoorbeeld gezondheid of social impact. Het lijkt ingewikkeld, maar subsidie geven is dat ook. Met middelen sturen op duurzaamheidsdoelstellingen en inspringen als er marktfalen is levert aanknopingspunten voor de groene programma’s.

Meegevers

In het debat naar aanleiding van de presentaties waren verschillende interessante quotes en meegevers te horen. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Alexander van Steenderen, wethouder Schiedam: Ruimtelijke kwaliteit wordt steeds belangrijker. Het debat gaat over het benutten van de potentie en het borgen van de landschappelijke waarden.
  • Milène Junius, burgemeester Hellevoetsluis: Het landschap was een vestigingsfactor maar is nu een vestigingsvoorwaarde.
  • Edo Haan, burgemeester Maassluis: Er is alle aanleiding om als overheden de vrijetijdseconomie te stimuleren. Dit vergt een meerjarige investering o.a. in de marketing van onze regio. De stedeling weet niet dat strand dichtbij is.
  • Groen en Blauw gaan hand in hand;

(Met dank aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het delen van deze sfeerimpressie)

Vorig artikel Volgend artikel