Update doorvaart windmolenparken Noordzee

http://windmolens%20-%20doorvaart-windmolenparken%20-%20zee
28 september 2017  Laatste update: 15 maart 2023

 

Eind vorig jaar werd in de beleidsnota Noordzee het voornemen gepresenteerd om in 2017 de drie operationele windparken Amalia, Egmond aan Zee en Luchterduinen open te stellen voor de kleine scheepvaart. Doorvaart zou dan toegestaan worden voor schepen kleiner dan 24 meter en onder voorwaarden. Tot op heden is er vanuit de overheid nog geen formele toestemming voor de doorvaart van de windmolenparken gegeven.

Veiligheid

De lobby voor de openstelling van de windmolenparken in de Noordzee werd gestart vanuit het oogpunt van veiligheid. Om de parken heen varen zou ertoe leiden dat kleinere schepen in de buurt van de drukke vaarroutes van zeeschepen terecht komen. Platform Waterrecreatie, dat zich met anderen sterk heeft gemaakt voor de openstelling, zegt in een reactie: “Naar verwachting zal wellicht nog dit jaar een van de drie genoemde parken opengesteld worden maar mogelijkerwijs met verdere beperkingen qua doorvaart en medegebruik. De intentie twee hoogseizoenen te monitoren en daarna verdere besluiten te nemen is onveranderd, dat betekent in feite dat dit pas in 2018 en 2019 kan plaatsvinden. We tekenen daarbij aan dat het nog niet openstellen voor de zeegaande watersport op dit moment ook geen problemen oplevert omdat het nog maar een klein zee-areaal betreft. Uiteraard willen wij dat er mee gestart wordt omdat op termijn wel belangrijke jachtroutes geblokkeerd worden door windparken en ons argument van veilige vaart door gescheiden houden van grote en kleine scheepvaart steeds meer relevant wordt.”

Overleg

Inmiddels is eerder dit jaar door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat uitvoerig overlegd met stakeholders van doorvaart en medegebruik Noordzee – waaronder zeegaande recreatievaart vertegenwoordigd door Watersportverbond, Platform Waterrecreatie en Beroepschartervaart – hoe het beleid op dit gebied in de toekomst ontwikkeld moet worden.

Concept-advies

Dit tegen de achtergrond van een vervolgtraject met betrekking tot verwachte substantiële uitbreiding en bouw van windparken op de Noordzee in de periode 2024-2030. Dit heeft geresulteerd in een concept-advies wat op dit moment bij de Scheepvaart Adviesgroep Noordzee (SAN) ligt en na becommentariëring door de SAN naar het Interdepartementaal Directeuren Overleg voor besluitvorming en advisering aan betrokken (nieuwe) bewindslieden wordt gestuurd. Officieel is dat dan het ‘Advies Scheepvaart voor vervolgroutekaart Windenergie op Zee 2024-2030’. In het concept-advies is onverkort uitgegaan van openstelling voor doorvaart en medegebruik. Ook is een aantal aspecten benoemd die aandacht behoeven, waaronder de mogelijke toelating schepen tot 45 meter LOA, internationale samenwerking, nachtelijke doorvaart, samenloop doorvaart en medegebruik e.d.

“Het feit dat dit traject is ingezet en er daarbij ook veel aandacht is besteed aan doorvaart en medegebruik – zo ook in het gezamenlijke concept-advies – sterkt ons in de overtuiging dat het er van gaat komen. Helaas laat op dit moment concrete besluitvorming voor de korte termijn op zich wachten maar wij vertrouwen dat dit uitstel en geen afstel is.” aldus Platform Waterrecreatie in de reactie.

Vorig artikel Volgend artikel