Voordrachten voor Nationale Motorbootvaren Prijs 2017 vanaf nu welkom

http://motorboot-warmond-leede
07 september 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Motorbootvaarders, watersporters of instellingen die iets hebben met het varen met een motorboot kunnen tot 15 december a.s. voordrachten indienen voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2017. De prijs zal op vrijdag 9 februari 2018 voor de vijfde maal worden uitgereikt.

Plezierig, veilig en attractief varen

De Nationale Motorboot Varen Prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig en attractief varen met een motorboot in Nederland. De prijs is een initiatief van Stichting Bevordering Motorbootvaren en in het leven geroepen vanuit de gedachte dat overal in ons land verenigingen, organisaties, werkgroepen en particulieren in de weer zijn om het motorbootvaren te bevorderen.

Waarderingsprijs

Ook kunnen vrijwilligers bij bijvoorbeeld watersportverenigingen die bijzonder hebben bijgedragen aan het motorbootvaren genomineerd worden. Het is mede aan dit soort initiatieven te danken, dat tienduizenden Nederlanders elk jaar weer veel plezier beleven van hun motorboot. Met een speciale waarderingsprijs wil de Stichting Bevordering Motorbootvaren dat benadrukken en promotioneel ondersteunen. De prijs bestaat uit een herinneringsstandaard en een oorkonde.

Stichting De Nije Kompanjons

Zo is de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016 toegekend aan de Stichting De Nije Kompanjons van de Friese Turfroute, die in 1974 is opgericht om het voortbestaan van de Turfroute als toeristische trekpleister zeker te stellen. Provincie en gemeenten werden toen door de initiatiefnemers enthousiast gemaakt voor het plan om de betreffende vaarten bevaarbaar te houden. Een stichting werd opgericht om toezicht te houden op de nakoming van de toen gemaakte afspraken, zorg te dragen voor de promotie van de Turfroute en de bezoekers te begeleiden. De geheel door vrijwilligers bemande stichting is in de dagelijkse praktijk een partner en verlengstuk van de provinciale en gemeentelijke instanties, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Turfroute en de bediening van bruggen en sluizen. In 2016 maakten 1.350 motorboten gebruik van deze route.

Voorwaarden

Om voor de Nationale Motorboot Varen Prijs in aanmerking te komen, moet een initiatief of prestatie positief hebben bijgedragen aan één of meer van de volgende aspecten van het motorbootvaren:

  • het vaarplezier in de meest brede zin
  • vaarroutes
  • veiligheid en duurzaamheid
  • de promotie van motorbootvaren

Een uitgewerkt voorstel of plan dat in de toekomst kan bijdragen aan het motorbootvaren kan eveneens worden voorgedragen.

Jury

Voordrachten voor de Nationale Motorboot Varen Prijs worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van Ir. Linda van der Eijck. De jury bestaat uit watersportjournalisten en vertegenwoordigers van watersportorganisaties. De juryleden, die zelf ook voordrachten kunnen indienen, worden jaarlijks benoemd of herbenoemd door het bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren.

Voordrachten indienen

Voordrachten voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2017 kunnen tot 15 december 2017 worden ingediend per e- mail: motorbootvarenprijs@gmail.com. Elke voordracht dient te zijn voorzien van een bondige motivatie. Na 1 januari 2018 evalueert de jury de ingediende voordrachten en bepaalt zij wie de winnaar is van de Nationale Motorbootvaren Prijs 2017.

Prijsuitreiking op Boot Holland

De winnaar van de Nationale Motorboot Varen Prijs 2017 wordt vrijdag 9 februari bekend gemaakt tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter