Terugblik Noordzeedagen 2017: Energie en de Nationale omgevingsvisie

18 oktober 2017  Laatste update: 15 maart 2023

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde ook dit jaar de Noordzeedagen. Vanuit de waterrecreatiesector hebben vertegenwoordigers van het Watersportverbond, de Toerzeilers en het Platform Waterrecreatie deelgenomen. Belangrijk onderwerpen: Energie en de Nationale omgevingsvisie.

Onderliggende doelstelling: voor de energietransitie zijn nog veel windparken vereist. Dat verlangt een afweging tussen de gebruikers en leefbaarheid (herstel) van de Noordzee. Voor de watersport is belangrijk dat met het invullen en verdelen van de ruimtes in de Noordzee rekening gehouden wordt met de belangen van de waterrecreatie.

Vervolgroutekaart Wind op Zee

Er komt een vervolgroutekaart Wind op Zee voor minimaal 7000 Megawatt aan extra te bouwen windparken vanaf 2024 tot en met 2030. Deze parken komen bovenop de al geplande 3500 Megawatt uit de huidige routekaart van het energieakkoord. Niet uit te sluiten is, dat een nieuw kabinet dit nog gaat versnellen. Het idee is dat ieder jaar een nieuw windmolengebied voor bieding beschikbaar komt.

De Nationale omgevingsvisie (NOVI) gaat over het grote geheel, waarin bepaalde gebieden zijn vastgesteld zoals: scheepvaartroutes, militair oefengebied, zandwinningsgebieden, Natura 2000 en de economische landsgrenzen. Ook hier is het noodzakelijk de ontwikkelingen in de gaten te houden en mee te praten en voor de watersportbelangen op te komen.

Bouwvergunningen

De doelstelling van de toekomst van de energievoorziening is om per jaar voor 1 GW (1.000 Megawatt) aan bouwvergunning voor windparken uit te geven. Tot 2030, de huidige planning horizon, wordt nog voor 7,5 GW aan vergunningen verleend. In onderstaande kaart is te zien welke gebieden hiervoor zijn aangewezen. Het kaartje toont het spanningsveld tussen gebruikers, natuur en windparken.

windenergie-op-noordzee-plannen

Vorig artikel Volgend artikel