Terugblik: Spot On - Het landschap als vestigingsvoorwaarde

23 oktober 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Begin september presenteerde de Vereniging Deltametropool de resultaten van het project “Het landschap als vestigingsvoorwaarde”. Tegelijk werd de Landschapstriënnale 2017 inhoudelijk afgetrapt.

Centrale vragen

In het project stonden vragen centraal als: ‘Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat? Hoe kan dit verband worden aangetoond? En hoe staan we ervoor ten opzichte van metropolen in het buitenland?’

Met bovenstaande vragen begon een zoektocht die heb leidde langs verschillende methodieken en internationale voorbeelden. De eerste fase van het onderzoek werd afgesloten met de agenderende publicatie | Blind Spot |.

Twaalf pilotprojecten

In de tweede fase van het project stonden de Nederlandse regio’s centraal. In 12 pilotprojecten werden de landschapsontwikkelingen door de bril van het economisch vestigingsklimaat bekeken en het bedrijfsleven aan de tand gevoeld. Waterrecreatie Nederland werkte mee aan project 7: Manifest IJsselmeergebied. In veel van de pilots wordt het belang van water in het landschap en de toegankelijkheid daarvan voor recreatief-toeristisch gebruik benadrukt.

De trekkers van de 12 pilotprojecten lieten zien hoe ze het landschap in hun regio gaan inzetten voor het economisch vestigingsklimaat. Aan bod kwamen o.a. aantrekkelijke woon-werkmilieus, stad-landverbindingen, benutten van duurzaamheids- transities en nieuwe planningsinstrumentaria geïnspireerd op buitenlandse voorbeelden.

Parallel hieraan werd het beleidslandschap in kaart gebracht dat hierop van invloed zal zijn de komende jaren, van Ruimtelijk-economische Ontwikkelstrategie (REOS) tot Omgevingsvisies, en zijn de belangrijkste feiten rond dit onderwerp op een rij gezet. De resultaten van dit onderzoek en de 12 pilots worden op 1 september gepresenteerd in het magazine ‘SPOT ON’.

Lees ‘| SPOT ON – het landschap als vestigingsvoorwaarde |

MAGAZINE | SPOT ON – het landschap als vestigingsvoorwaarde

Publicatie over de relatie tussen een florerende kenniseconomie en een hoogwaarde leefomgeving in en om de stad. Vervolg op ‘Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent’.

De publicatie ‘SPOT ON’ werd enthousiast in ontvangst genomen door bestuurders, die aangaven concreet met dit gedachtengoed aan de slag te gaan in hun gebied (Noord-Holland, Brabant, Voorne-Putten, de Heuvelrug en Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

Vervolg

Nu het onderwerp op de agenda staat, er een internationaal netwerk ontstaat, en in Nederland meer dan 150 professionals zijn betrokken bij pilotprojecten, begint het eigenlijke werk pas. Enkele pilots zijn nog in volle gang en sommige zijn alweer vervolgtrajecten aan het uitzetten, zoals Buitenpoorten, Groene Longen en Brabant aan Zee. Ook bieden ze aanknopingspunten voor de omgevings- en woonvisies waaraan in de regio’s druk wordt gewerkt.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter