Netwerkdag 10 jaar Varen doe je Samen! in teken heden, verleden en toekomst

http://WRN-groepsfoto-netwerkdag-10jaar-vdjs
17 november 2017  Laatste update: 15 maart 2023

Op dinsdag 14 november 2017 vond in het Utrechtse kantoor Westraven van Rijkswaterstaat de netwerkdag ter ere van 10 jaar Varen doe je Samen! plaats. Samen met de deelnemers werd naar het verleden, het heden maar vooral ook naar de toekomst van Varen doe je Samen! gekeken. Het uitgangspunt: nog meer bewustwording over veiligheid op het water!

Interactieve sessies

Gedurende de hele dag werd de denkkracht van de aanwezigen ingezet tijdens interactieve sessies. Na het welkomstwoord van projectleider Rowena van der Maat startte de ochtend met een drietal werksessies rond de onderwerpen ‘Communicatie’, Knooppunten/nieuw op te pakken onderwerpen’ en ‘Presentatietraining’.

Augmented reality

Het middagprogramma stond in het teken van innovatie, en dan met name innovaties die de veiligheid op het water ten goede kunnen komen. Aan de hand van twee korte presentaties van William Vermeulen en Cees van der Pligt van Rijkswaterstaat kregen de aanwezigen een inkijk in de mogelijkheden van onder meer drones, Internet of Things, big data en Augmented Reality (AR). De verschillende nieuwe technologieën bieden zowel de vaarwegbeheerders als beroeps- en recreatievaart middelen om meer te ‘zien’ op het water.

Forumdiscussie

Het laatste onderdeel van de netwerkdag bestond uit een plenaire discussie op basis van een aantal stellingen en uitgangspunten die eerder aan bod waren gekomen, onder leiding van Paul van der Maat. Veel reactie was er bijvoorbeeld op het demonstratiefilmpje waarin de mogelijkheden van AR voor de scheepvaart verkend werden. Een ander actueel onderwerp dat aan bod kwam was dat van het toekomstig gebruik van ‘deelboten’, en dan vooral hoe deze groep gebruikers op een veilige manier deel kunnen nemen aan het waterwegverkeer. Het betreft hier (mogelijk) een nieuwe, jonge doelgroep en de uitdaging voor Varen doe je Samen! is om deze groep ‘dagjesmensen’ te bereiken.

Feestelijke borrel

De netwerkdag werd afgesloten met een feestelijke borrel waarbij nogmaals werd stilgestaan bij de mijlpaal van 10 jaar Varen doe je Samen! Marleen Maarleveld, directeur van Waterrecreatie Nederland, sprak haar waardering uit aan alle betrokkenen. Mensen die zich vanaf de start hebben ingezet en nu nog steeds verbonden zijn aan de campagne, maar ook alle nieuwe mensen die zich door de jaren heen zijn gaan inzetten. Ook wees ze op de ontwikkeling die is doorgemaakt, van papieren knooppuntenboekjes naar steeds meer digitale communicatie. En van een campagne met één projectleider naar een projectorganisatie.

Namens de Provincies sprak Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Hij haalde zijn eigen ervaringen op het Amsterdam-Rijn-Kanaal aan om te illustreren hoe belangrijk het is om veiligheid voortdurend onder de aandacht te brengen.
“De vaarwegen zijn van ons allemaal, veiligheid staat voorop”. aldus Cees Loggen. Met de uitreiking van een speciale Varen doe je Samen!-editie van het BPR en een jubileum-speldje 10 jaar VDJS werd de dag afgesloten.

 

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter