Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ondertekend

http://gebiedsakkoord%20oostelijke%20vechtplassen
07 december 2017  Laatste update: 15 maart 2023

 

Woensdag 6 december werd met een handtekening van 21 deelnemende organisaties een start gemaakt om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omvat verschillende plannen om het gebied verder te ontwikkelen tot ‘een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren.’

77 miljoen euro

Verder moet in het gebied, door een verbetering van de waterkwaliteit – recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in 10 jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied.

Impuls watersportsector

Naast het herstel van legakkers willen de 21 organisaties 800 ha nieuwe natuur en faunapassages aanleggen om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook de waterkwaliteit in dit gebied wordt verbeterd. Bovendien is het de bedoeling de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied aan te pakken. Daarnaast wordt de waterkwaliteit in een deel van de plassen verbeterd en het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen aangepakt. Dit alles moet leiden tot een economische impuls voor de watersportsector. 

Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen (waar de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken) vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie voortdurend met elkaar te maken hebben. De kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte is al jaren onvoldoende. De betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers hebben geconcludeerd dat het beste door samenwerking aan concrete oplossingen gewerkt kan worden. Na een intensief proces is er een gezamenlijke aanpak van de problemen in het gebied opgesteld. Deze aanpak heeft geleid tot het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

(Foto: Gerdina Krijger)

21 organisaties

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren het initiatief genomen tot deze forse kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, water, recreatie en toerisme en de leefomgeving voor de Oostelijke Vechtplassen.
De ondertekenaars van het Gebiedsakkoord zijn:

 • De provincies Noord-Holland en Utrecht
 • De gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum
 • Waternet
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Regio Gooi en Vechtstreek
 • Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
 • Vereniging Hiswa
 • Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)
 • Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek
 • Vechtplassencommissie
 • Toeristische Kanobond Nederland (TKBN)
 • Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas (BELP)
 • Vereniging Kievitsbuurten 

Een aparte steunbetuiging wordt ondertekend door Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en ANWB.

Tweets over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen:


Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter