Vrijwilligers runnen nieuwe Kozakkenhaven bij Veessen aan de IJssel

http://kozakkenhaven%20veessen%20ijssel
12 december 2017  Laatste update: 15 maart 2023

 

In een zijarm van de IJssel bij Veessen gaat begin januari de nieuwe Kozakkenhaven open. De haven wordt helemaal gerund door een team vrijwilligers, verenigd in de Stichting Havenbeheer Veessen (SHV). De vrijwilligers waren al verantwoordelijk voor de exploitatie van het pontje Veessen-Fortmond (Kozakkenveer) en nemen nu ook de haven voor hun rekening. Door de kleinschaligheid is de nieuwe haven niet commercieel te exploiteren.

Niet meer rechtsomkeert

Een van de betrokken vrijwilligers, Ted Hoogers, vertelt over het project: “Veessen aan de IJssel had tot begin dit jaar een totaal verouderde haven voor de pleziervaart, waarbij passanten niet zelden rechtsomkeert maakten vanwege de slechte situatie van steigers, beschoeiingen en verdere voorzieningen. Bovendien kwam het pontje met extreem laag water regelmatig aan de grond in de haveningang.”

Ruimte voor de Rivier

Het pontje bij Veessen, de Kozakkenveer, wordt al 12 jaar door een groep vrijwilligers met succes geëxploiteerd. Veessen ligt in het gebied waar werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn verricht, er is een by-pass voor/naast de IJssel gerealiseerd met een 60-tal beweegbare kleppen op een brug die met extreem hoogwater moet zorgen voor verlaging van de waterstand van de IJssel. Voor bewoners in het gebied is gebiedsontwikkelingsgeld van de overheid beschikbaar gesteld, waardoor een geheel nieuw “Havenfront” is gerealiseerd.

Dat komt in hoofdzaak neer op:
– Overname van de particuliere havenfaciliteiten, en het haventerrein door de Gemeente Heerde
– Baggeren havenmond en haven, aanleg/aanschaf van nieuwe steigers voor ca. 35 boten, nieuwe voorzieningen, nieuwe parkeerplaatsen (ook een tiental camperplaatsen), een strandje, en visplekken.
– Bovendien is in een groter havengebied gewerkt aan een verbeterde toegang naar een tweetal restaurants en bijbehorende voorzieningen.

Kozakkenhaven

Wat het project bijzonder maakt is de inzet van bewoners en vrijwilligers, vervolgt Hoogers: “Met een aantal vrijwilligers van het Kozakkenveer en enkele inwoners van Veessen gaan we het havenproject – “De Kozakkenhaven“- beheren en exploiteren. De haven en het aantal camperplaatsen is niet commercieel in zijn kleinschaligheid te exploiteren. Vandaar dat we met onze inspanningen als vrijwilligers in een nieuwe Stichting (St. Havenbeheer Veessen) wel kunnen zorgen voor een exploitabele situatie.

Vanaf 2018

Hoewel de stichting vanaf 1 januari 2018 het beheer en exploitatie overneemt, zijn dan nog niet alle voorzieningen op de steigers gereed. Het havenkantoor met sanitaire voorzieningen op de steigers, alsmede stroom en water ontbreekt nog. De bedoeling is om een en ander voor de start van het vaarseizoen in april 2018 gereed te hebben.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter