Rijkswaterstaat zet in op verbetering veiligheid vaarweg Lemmer-Delfzijl

http://lemmer%20delfzijl%20vaarweg%20veiligheid
30 januari 2018  Laatste update: 15 maart 2023

 

Na meerdere aanvaringen op de vaarweg Lemmer – Delfzijl in de afgelopen 10 jaar, heeft Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar de verbetering van de veiligheid op deze vaarweg. Ook onder schippers staat de vaarweg – over het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal – bekend als lastig. Veel bochten, veel bouwwerken (32 bruggen en vier sluizencomplexen) en veel recreatievaart. Het is er bovendien druk: op het Prinses Margriet Kanaal waren er in 2016 ruim 17.000 passages van beroepsschepen en bijna 20.000 passages van de recreatievaart.

343 aanvaringen

Van 2006 tot en met 2016 waren op de vaarroute Lemmer-Delfzijl 343 aanvaringen. In verreweg de meeste gevallen ging het om schade aan een brug, remmings- of geleidewerken of sluisdeuren. In 149 gevallen is de oorzaak bekend en hierbij ging het 94 keer om menselijk falen. De meeste aanvaringen vinden plaats op het Prinses Margrietkanaal.

Maatregelen

Om de vaarroute Lemmer-Delfzijl veiliger te maken is onder andere nodig dat de bruggen op de route worden aangepakt. Ook moet de informatievoorziening verbeteren en moet er een gedragsverandering plaatsvinden bij schippers van de beroepsvaart en de recreatievaart. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren samen met de vaarweggebruikers en de provincies Fryslân en Groningen aan de verbetering van de inrichting van de vaarweg en de informatie en voorlichting aan de vaarweggebruikers. Gebruikers zullen nog meer dan nu worden aangesproken op hun gedrag. Sommige maatregelen zijn al ingevoerd, zoals de verplichting van kopbesturing met een boegschroef voor schepen langer dan negentig meter. Ook zijn al snelheidsbeperkingen ingevoerd: een maximum van 8 km/u bij bruggen.

Investering verruiming vaarweg

De aanpassingen aan de vaarweg om die volledig beschikbaar te maken voor grotere binnenvaartschepen (CEMT klasse Va) zijn in volle gang. Een aantal lage bruggen en bruggen met een krappe doorvaart wordt in drie fases vervangen. Met de realisatie van de nieuwe brug bij Aduard (Groningen) is straks de eerste fase gerealiseerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) budget gereserveerd voor de vervanging van de Groningse Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug en de Friese bruggen Schuilenburg en Kootstertille. Onlangs maakte de minister bekend dat ze ook gaat investeren in het vervangen van de Friese bruggen Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga.

Verkeersmanagement

De huidige diversiteit aan bruggen en bochten vergt veel van zowel de schippers als de bedienaars van de bruggen. Juiste en tijdige informatievoorziening zowel digitaal, per marifoon, als met eenduidige vaartekens en seinen langs de vaarweg pakt Rijkswaterstaat met voorrang op.

Gedragsverandering vaarweggebruikers

Samen met (vertegenwoordigers van) vaarweggebruikers wordt het gebruik en de verbetering van de informatievoorziening aan boord van de binnenvaartschepen gestimuleerd. Met name op het Prinses Margrietkanaal in Friesland gaat meer aandacht uit naar het gebruik van alternatieve recreatieroutes en het informeren van recreatieschippers via de verhuurders. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen binnen het programma Varen doe je Samen!. Tijdens Boot Holland zal hierover op de stand van Varen doe je Samen! veel voorlichting worden gegeven. Tijdens de vorige editie van Boot Holland werd al een informatiefilm over de vaarweg Lemmer-Delfzijl gelanceerd. Verder wordt onderzoek gedaan naar waarom recreanten tussen Sneek en Grou liever over het Prinses Margriet-kanaal varen en niet de route via Akkrum nemen.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport Verbeteren veiligheid vaarweg Lemmer – Delfzijl (PDF) in de Kennisbank.

(Bronnen: Rijkswaterstaat, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter