HISWA: Eerste resultaten enquête waterplantenoverlast bekend

http://fonteinkruid-hoorn-waterplanten
12 februari 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Brancheorganisatie HISWA inventariseerde onlangs onder haar leden in het IJsselmeergebied de schade die deze bedrijven hebben opgelopen als gevolg van de overlast van fonteinkruid en andere waterplanten. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van de enquête geven aan dat er bij watersportbedrijven bedrijven gevestigd in de Randmeren, het IJmeer en het Markermeer in 2017 schades zijn geleden. Deze variëren van 10.000 tot 100.000 euro. Het opzeggen van vaste ligplaatsen in het water en op de wal, teruglopende inkomsten van de verhuur en minder passanten leveren hieraan de grootste bijdrage.

Fonteinkruid

Ook zijn er als gevolg van de overlast op veel plaatsen extra kosten gemaakt, zoals vergoeding van schade aan motoren en tegemoetkomende kortingen. Ondernemers zien de toekomst volgens HISWA vereniging zeer somber in als de fonteinkruidproblematiek niet (verder) wordt aangepakt. Bovendien is het imago van de getroffen gebieden ernstig aangetast. Door voldoende aanbod in andere vaargebieden, verdwijnen watersporters blijvend uit het gebied, zo is de verwachting.

Maatregelen

Intussen wordt er door regionale overheden, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterrecrecreatiesector gewerkt aan een plan voor het IJsselmeergebied om de overlast de komende vijf jaar terug te dringen. Naast maatregelen als maaien, zijn ook verdiepen en zoneren een optie. Met actuele cijfers van het bedrijfsleven kan onderbouwd aangetoond worden dat het om een ernstige zaak gaat waarbij langer wachten onomkeerbare en grote nadelige gevolgen heeft.

(Op de foto: de haven van Hoorn, één van de plekken waar de overlast van fonteinkruid zomers groot is)

Vorig artikel Volgend artikel