'Nieuwe brandveiligheidsregels positief voor jachthavens'

http://jachthaven,%20regelgeving,%20brandveiligheid
23 februari 2018  Laatste update: 15 maart 2023

 

De Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) brandveilig gebruik van overige plaatsen, die per 1 januari is ingegaan hebben ook invloed op bijvoorbeeld jachthavens en campings. Doordat er meer onderscheid in gebruiksfuncties wordt gemaakt en ook uitzonderingen kunnen worden gemaakt, zijn de nieuwe regels positief voor de watersportsector. Dat stelt HISWA Vereniging in de februari-editie van HISWA Magazine.

De AMvB

De nieuwe landelijke regels zoals opgenomen in de AMvB zijn opgesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse zaken. In de maatregel is vastgelegd op welke wijze de brandveiligheid moet worden gewaarborgd op andere plaatsen dan gebouwen, zoals tijdelijke bouwwerken, evenemententerreinen, maar ook bijvoorbeeld jachthavens en campings. Het gaat met name om plaatsen die voor de brandveiligheid niet al onder andere wetgeving vallen, zoals de Woningwet, Bouwbesluit of het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Voorheen werden de regels voor ‘overige plaatsen’ door de gemeentes afzonderlijk bepaald. In het nieuwe besluit zijn landelijke regels opgenomen.

Invloed op de watersportsector

Voor de watersportsector zijn de nieuwe regels met name van belang voor bedrijven die (winter)stalling op de wal hebben. En voor jachtwerven, -havens, vaarscholen en andere bedrijven die ‘niet-bouwwerken’ op het terrein hebben staan of evenementen met tijdelijke bouwsels organiseren.

HISWA Vereniging was betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving, vertelt Stijn Boode in HISWA Magazine. “Samen met andere branches en de brandweer hebben we input geleverd in een klankbordgroep. Dat heeft uiteindelijk tot een groot aantal aanpassingen van het aanvankelijke besluit geleidt, waardoor het besluit veel werkbaarder is geworden voor watersportondernemers. Zo is bijvoorbeeld de eis dat er overal relingen aanwezig moesten zijn bij steigers vanwege de valgevaarlijkheid, gelukkig uit het besluit verdwenen.”

Aparte normen

In het besluit zijn aparte normen voor jachthavens en campings opgenomen. Het betreft onder meer de norm voor de maximale omvang van een brandcompartment, de afstand tussen kampeermiddelen, regels met betrekking tot het vrijmaken van afgemeerde vaarmiddelen in geval van brand. De nieuwe normen worden in meer detail uitgelegd in het artikel Brandveiligheid – Nieuwe regelgeving positief voor jachthavens in HISWA Magazine 1, 2018.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter