Themabijeenkomsten Waterrecreatie in de provincie Groningen

http://groningen-garnwerd-waterrecreatie
27 februari 2018  Laatste update: 15 maart 2023

 

Op 12 maart vindt in Garnwerd aan Zee de derde themabijeenkomst plaats over Waterrecreatie in Groningen. Hierin staat het thema onderhoud en beheer van openbare aanlegplaatsen centraal.De bijeenkomst wordt georganiseerd op voorstel van vertegenwoordigers uit de sector waterrecreatie en wordt ondersteund door de provincie Groningen.

Toeristisch Groningen

De provincie organiseert al gedurende langere tijd, in samenwerking met brancheorganisaties, Marketing Groningen en Routebureau Groningen, de bijeenkomsten ‘Toeristisch Groningen’. Op een voorstel vanuit de sector waterrecreatie is ‘Toeristisch Groningen’ uitgebreid met bijeenkomsten specifiek over waterrecreatie. Doel is informatie- en kennisuitwisseling en netwerkvorming gericht op het bevorderen en beleven van waterrecreatie in de brede zin van het woord.

Kennis delen

Een belangrijke reden voor het initiatief is het feit dat het beheer en onderhoud van de vaarwegen en oevers in Groningen niet in één hand liggen. Verantwoordelijk zijn instanties als waterschappen, gemeenten, meerschap, provincie. Dit geldt ook voor het beheer en onderhoud van bruggen en sluizen. Dat betekent dat gebruikers en ondernemers niet bij één instantie terecht kunnen voor het inbrengen van ideeën, suggesties en knelpunten. De verwachting is dat met het houden van thema-/netwerkbijeenkomsten deze inbreng samenkomt en wordt uitgewisseld, wat kan leiden tot kennisvergroting, verbeteringen en innovaties.

Themabijeenkomsten

Het is de bedoeling om de komende jaren circa twee maal per jaar een themabijeenkomst over waterrecreatie te organiseren. De eerste bijeenkomst vond plaats op 9 maart 2017.
Afgesproken is dat de bijeenkomsten georganiseerd worden door vertegenwoordigers uit de sector. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, de inbreng van thema’s, het leiden van de bijeenkomsten en het uitnodigen van eventuele sprekers. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

(Foto: Het Groningse Garnwerd, copyright Provincie Groningen)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter