Provincie Zuid-Holland presenteert Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

http://Visie%20Rijke%20Groenblauwe%20Leefomgeving
13 februari 2018  Laatste update: 15 maart 2023

 

Eind januari werd door de provincie Zuid-Holland tijdens een diner pensant inbreng opgehaald voor een nieuwe visie op de ontwikkeling en het behoud van een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk landschap in Zuid-Holland. De gestelde doelen van de provincie zijn opgenomen in de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving.

Nieuwe koers

Onder de aanwezigen ruim 80 directeuren en bestuurders van bedrijven, gemeenten, wetenschap, waterschappen, natuurbeheerders en belangenorganisaties. “De nieuwe koers is gericht op een integrale afweging. We willen aantrekkelijke steden en landelijk gebied ontwikkelen. Het gaat om de leefomgevingskwaliteit voor onze inwoners, werknemers, recreanten en toeristen”, zegt Han Weber, gedeputeerde voor energie, natuur, recreatie en landbouw.

Lange houdbaarheid

De nieuwe visie moet de spagaat tussen enerzijds behoefte aan meer woningen en ruimte voor bedrijvigheid en anderzijds het belang van een landschap voor gezondheid en een aantrekkelijke leefomgeving adresseren. Adri Bom Lemstra, gedeputeerde voor Economie en Innovatie en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid, voegt toe: “De nieuwe visie moet een product zijn met lange houdbaarheid, waarin met name de stip op de horizon wordt gedefinieerd. Een stip, die wordt gedragen door al onze partners binnen en buiten de provincie Zuid-Holland.”

Koersdocument Rijke Groenblauwe leefomgeving’

De basis voor de nieuwe visie genaamd ‘Rijke Groenblauwe leefomgeving’ is reeds beschikbaar: Het Koersdocument Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving krijgt vorm door de uitwerking in 6 opgaven:

  1. Gezond leefomgeving: vergroten van welzijn en welbevinden van de mens
  2. Stad: meer groen en blauw in en om de stad
  3. Economie: natuurlijk kapitaal meenemen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen
  4. Participatie: stimuleren participatie en mede-eigenaarschap
  5. Investeren in het landschap en erfgoed
  6. Behoud en versterken natuurgebieden, cultuurlandschap/erfgoed, soorten bescherming en beheer

Download het kerndocument Koers Rijke GroenBlauwe Leefomgeving (pdf).

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter