Provincies werken aan nieuwe Omgevingsvisies

http://omgevingsvisies_aandeslagkaart
27 februari 2018  Laatste update: 15 maart 2023

 

In verschillende provincies wordt hard gewerkt aan de invulling van de Omgevingsvisies (lange termijn visies) in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Op verschillende plekken is de afgelopen maanden de aftrap gegeven voor een actualisatie van al bestaande Omgevingsvisies. De afzonderlijke provincies hebben allemaal hun eigen plan van aanpak voor de totstandkoming van de visies.

Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, stelt dat het Rijk, provincies en gemeenten een Omgevingsvisie moeten opstellen. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De wetgever stelt als voorwaarden dat een omgevingsvisie integraal moet zijn en dat de visie rekening houdt met vier milieubeginselen: het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Voor meer informatie is de website ‘Aan de slag met de omgevingswet‘ ontwikkeld.

Provincies

Voor de totstandkoming van de omgevingsvisie hebben alle provincies hun eigen aanpak, waarbij veelal om input gevraagd wordt van betrokkenen. Bijna alle provincies hebben hiervoor websites ontwikkeld met de stand van zaken, de mogelijkheid om mee te denken en actuele documenten te downloaden. Enkele voorbeelden: Gaaf Gelderland, Flevoland Straks, Brabantse Omgevingsvisie, Overijssel, Omgevingslab Fryslân. De provincies Groningen en Drenthe geven de plannen voor de nieuwe Omgevingsvisies weer in een interactieve viewer.

Bijeenkomsten

In Zuid-Holland werd eind 2017 al gesproken over de Koepelnotitie als opmaat naar een Omgevingsvisie voor de provincie Zuid-Holland. De ontwikkeling van de Koepelnotitie is een eerste stap in de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid. De planning is erop gericht om het Omgevingsbeleid (visie, programma en verordening) eind 2018 vast te stellen. Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland. 

In de provincie Utrecht werd eind januari de aftrap gegeven voor de invulling van een Langetermijnvisie 2050 voor de fysieke leefomgeving. Utrecht gaat daarvoor het gesprek aan met deskundigen, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden. De ‘Samen vooruit’ bijeenkomst later dit voorjaar geldt als afsluiter van het Langetermijnvisie participatieproces. Zie ook de website omgevingswet.provincie-utrecht.nl.

Tijdens een interactief werkcongres in de Haarlemse Philharmonie in Noord-Holland, begin februari werd verdere invulling gegeven aan de ambities en doelen die eind 2017 door Provinciale Staten zijn vastgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050. Lees hier het verslag van het werkcongres ‘Omgevingsvisie NH2050; gezamenlijk van koers naar visie

We blijven de ontwikkelingen rond de Omgevingsvisies volgen. Op de ‘Aandeslagkaart‘ is per gemeente te zien waar er wordt gewerkt aan een omgevingsvisie of een omgevingsplan.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter