Voordrachten voor Nationale Motorbootvaren Prijs 2018 welkom

http://nationale-motorbootvarenprijs-web
27 maart 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Motorbootvaarders, watersporters of instellingen, die betrokken zijn bij het varen met een motorboot, kunnen tot 31 augustus 2018 voordrachten indienen voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2018. De prijs zal op vrijdag 8 februari 2019 voor de zesde maal worden uitgereikt.

Nationale Motorbootvaren Prijs

De Nationale Motorbootvaren Prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten, die bijdragen aan het plezierig, veilig en attractief varen met een motorboot in Nederland. De prijs is een initiatief van Stichting Bevordering Motorbootvaren en in het leven geroepen vanuit de gedachte dat overal in ons land verenigingen, organisaties, werkgroepen en particulieren in de weer zijn om het motorbootvaren te bevorderen.

Ook kunnen vrijwilligers bij bijvoorbeeld watersportverenigingen die bijzonder hebben bijgedragen aan het motorbootvaren genomineerd worden. Het is mede aan dit soort initiatieven te danken, dat tienduizenden Nederlanders elk jaar weer veel plezier beleven van hun motorboot. Met een speciale waarderingsprijs wil de Stichting Bevordering Motorbootvaren dat benadrukken en promotioneel ondersteunen. De prijs bestaat uit een herinneringsstandaard en een oorkonde.

Doerakclub

Zo is de Nationale Motorbootvarenprijs 2017 toegekend aan de Doerakclub, die in 2018 haar 50-jarig bestaan viert. De Doerakclub is opgericht door de Eista werf in Nederhe-mert. Deze werf werd in de periode 1959-1981 een van de toonaangevende werven voor de pleziervaart met het inmiddels beroemde, eigenzinnige ontwerp van Dick Lafe-ber. Er werden ongeveer 2.500 Doeraks gebouwd. Het is de verdienste van de leden van de Doerakclub, die thans geheel door vrijwilligers in stand wordt gehouden, dat zij dit varend erfgoed in de vaart houden. Met ruim 500 leden is het een van de grootste merkenclubs van Nederland, zo niet de grootste. En voor de jury is het 50-jarig jubile-um een extra reden geweest om de prijs toe te kennen aan deze club.

Voorwaarden

Om voor de Nationale Motorboot Varen Prijs in aanmerking te komen, moet een initia-tief of prestatie positief hebben bijgedragen aan één of meer van de volgende aspecten van het motorbootvaren:

  • het vaarplezier in de meest brede zin
  •  vaarroutes
  •  veiligheid en duurzaamheid
  •  de promotie van motorbootvaren

Een uitgewerkt voorstel of plan dat in de toekomst kan bijdragen aan het motorbootva-ren kan eveneens worden voorgedragen.

Jury Nationale Motorboot Varen Prijs

Voordrachten voor de Nationale Motorboot Varen Prijs worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van Ir. Linda van der Eijck. De jury be-staat uit watersportjournalisten en vertegenwoordigers van watersportorganisaties. De juryleden, die zelf ook voordrachten kunnen indienen, worden jaarlijks benoemd of herbenoemd door het bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren.

Voordrachten indienen

Voordrachten voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2018 kunnen tot 31 augustus a.s. worden ingediend per e-mail: motorbootvarenprijs@gmail.com. Elke voordracht dient te zijn voorzien van een bondige motivatie. Nadere informatie en een voordracht-formulier is te vinden op de vernieuwde website motorbootvarenprijs.nl of te verkrijgen bij de bestuursleden van de stichting. Na 1 september evalueert de jury de ingediende voordrachten en nomineert 2 of 3 voordrachten.

De winnaar van de Nationale Motorbootvaren Prijs 2018 wordt op 8 februari bekend gemaakt tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter