'Watertoerisme kan Haarlem 3,5 miljoen euro per jaar opleveren'

http://Ambitiekaart-Haarlemse-Wateren-sloep-haarlem
06 maart 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Een stimulering van het watertoerisme zou de Haarlemse economie tot 3,5 miljoen euro per jaar kunnen opleveren, en moet daarom zo snel mogelijk opgepakt worden. Dat stelt het Haarlemse gemeentebestuur in de Ambitiekaart Haarlemse Wateren die eind februari gepresenteerd werd. Vooral de spreiding van (water)toerisme vanuit Amsterdam naar de regio biedt kansen.

Ambitiekaart Haarlemse Wateren

De gemeente heeft de plannen voor de ontwikkeling van het watertoerisme rond de Haarlemse wateren verzameld in de Ambitiekaart Haarlemse Wateren. Met name duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit zijn de uitgangspunten voor de plannen van de beleidsmakers. Uit de ambitiekaart: Het waarborgen van de kernwaarden kwaliteit, oorspronkelijkheid en menselijke maat, die Haarlem Marketing al jaren uitdraagt, is belangrijk om Haarlem aantrekkelijk te houden voor bezoekers, bewoners en bedrijven. Dit kan door enerzijds kansen te benutten en te zorgen voor verbetering van de havenfaciliteiten, en anderzijds duidelijke kaders te stellen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en milieu.

Verschillende onderzoeken

De Ambitiekaart Haarlemse Wateren geeft hiertoe richting en handvatten, en beoogt versterking van de economische en maatschappelijke waarde van watertoerisme en –recreatie. De bouwstenen voor deze ambities komen uit verschillende rapporten en onderzoeken.

Gestelde beleidsdoelen

Een overzicht van de gestelde beleidsdoelen in de Ambitiekaart Haarlemse Wateren:

 • Uitbreiden en verbeteren havenfaciliteiten pleziervaart en kleinschalige recreatievaart
 • Uitbreiden vaargebied
 • Stimuleren (meerdaags) verblijf
 • Duurzaam varen stimuleren en faciliteren
 • Invoeren beleidsregels rondvaart en verhuur van vaartuigen
 • Marktinitiatieven faciliteren
 • Aanwijzen locaties voor watersport en -recreatie
 • Bestemmingen op het water vastleggen in een digitale ambitiekaart en beschikbaar
  maken via OpenData (www.opendata.haarlem.nl; scheepvaartvoorzieningen)
 • Verbeteren veiligheid op het water

Plannen

Onderdeel van de plannen is onder meer het stimuleren van elektrisch varen, zowel voor recreanten als bij rondvaart- en verhuurbedrijven. Ook zal het vaarwegennetwerk in en rond de stad verder uitgebreid worden, om een aansluiting op het sloepennetwerk en de Staande Mast Route te realiseren en worden knelpunten opgeheven. Ook wordt er gesproken over het ontwikkelen van nieuwe vaarwegen die kunnen ontstaan bij het opengraven van gedempte grachten zoals de Papentorenvest, Gedempte Oostersingel en Amsterdamsevaart, wat een belangrijk onderdeel is bij het terugbrengen van de historische trekvaart Haarlem – Halfweg – Amsterdam. Door bestaande wateren met elkaar te verbinden of te optimaliseren, ontstaan zo nieuwe vaarrondjes. De maximumsnelheid van 6 kilometer per uur blijft behouden.

Lees meer in de Ambitiekaart Haarlemse Wateren.

(Bronnen: Gemeente Haarlem en Haarlems Dagblad)

Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter