Amsterdamse Grachtenmonitor 2017: minder boten, meer overlast en schoner water

http://grachtenmonitor-amsterdam
07 mei 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Waternet heeft onlangs de Grachtenmonitor Amsterdam 2017 gepresenteerd, met interessante feiten over de Amsterdamse grachten. De monitor laat onder meer zien dat het aantal vignetten voor recreatievaartuigen met ruim een derde is afgenomen en dat de overlast voor bewoners is toegenomen. Het water was echter nog nooit zo schoon in de Amsterdamse grachten.

Wethouder Kock (Water) van Amsterdam: “De Amsterdamse grachten zijn populair en één van de mooiste onderdelen van de stad. De waterkwaliteit van de grachten is nog nooit zo goed geweest, en het doel is om die kwaliteit nog hoger te krijgen. Handhaven bij overlast blijft een prioriteit, zodat iedereen van het water kan genieten. We nemen alle meldingen serieus en onderzoeken nu hoe we nog efficiënter kunnen handhaven op regels bij geluids-, en snelheidsoverlast en op veiligheidsovertredingen, bijvoorbeeld door het invoeren van kentekens voor boten.”

De schoonheidsgraad van de grachten is 7,8. Vorig jaar was dat een 7,6. Deze wordt vastgesteld door het externe Bureau Onderzoek & Statistiek en de afgesproken norm is 7,0.

Daling vignetten

In de monitor staat verder dat het aantal binnenhavengeld (BHG)-vignetten, die recreatieboten nodig hebben om in het Amsterdamse water te mogen liggen en varen, is afgenomen met 36 procent naar 7.276 ten opzichte van 2012 (11.290). De daling ten opzichte van 2016 (8.293 vignetten) is 12 procent. Verklaringen zijn onder meer het vaker wegslepen van wrakken, de verhoging van de tarieven (de opbrengst gaat naar het schoonhouden van de grachten) en het feit dat vervuilende tweetaktmotoren verboden zijn sinds begin 2017.

Meer milieuvignetten

Bijna één op de vijf pleziervaartboten heeft een milieuvignet. Booteigenaren met een groene motor kunnen een milieuvignet aanvragen. Een milieuvignet is 70 procent voordeliger dan een gewoon BHG-vignet.

Overlast op grachten

Het aantal meldingen van geluidsoverlast op het water in Amsterdam is met 975 meldingen in 2017 toegenomen met bijna 30 procent toegenomen ten opzichte van 2016 (756 meldingen). Van de 975 meldingen komt ruim een kwart van meldingen op de Prinsengracht en de Brouwersgracht. Het aantal overlastmeldingen door vaargedrag is gehalveerd. In 2017 kwamen 89 overlastmeldingen over vaargedrag bij de gemeente binnen en in 2016 waren het er 172. Het aantal meldingen over snelheidsoverlast is nagenoeg gelijk gebleven (275 in 2017 en 305 in 2016). In 2017 is in de zomermaanden extra handhaving ingezet in de avonduren, van 16.00 tot 1.00 uur. Dit heeft geleid tot minder meldingen van geluid en snelheidsoverlast in de avonduren.

Pilot verkeersmaatregelen

De pilot eenrichtingsverkeer op de 3,2 km lange Prinsengracht, die 1 april 2017 is gestart, wordt verlengd tot 1 april 2019. De pilot heeft de doorstroming op de Prinsengrachtroute verbeterd en omwonenden geven aan minder overlast te hebben door de maatregel. Ook een andere verkeersmaatregel-proef, een invaarverbod op de Grimburgwal vanaf de Oudezijds Voorburgwal, heeft de doorstroming verbeterd. Deze maatregel wordt permanent.

Lees verder in de Grachtenmonitor Amsterdam 2017.

Vorig artikel Volgend artikel