Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers in oprichting

http://oprichting-bond-nederlandse-hengelsport-ondernemers
03 mei 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Op 24 mei 2018 zal in de Bilthoven de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers (BNHO) officieel worden opgericht. De vereniging is een initiatief van een aantal Nederlandse hengelsportondernemers die al enige tijd bezig zijn met de voorbereiding voor de oprichting van de branchevereniging.

Aanleiding

Op de eigen website zegt de BNHO over de aanleiding voor de oprichting:
De sportvisserij is één van de grootste vormen van recreatie en Sportvisserij Nederland -de nationale koepelvereniging van sportvissers en aangesloten bij NOC*NSF- vormt qua ledental de derde sportbond van Nederland. Vele ondernemers zijn met hun bedrijf actief voor én afhankelijk van de sportvisserij. Het gaat om een omzet van liefst enkele honderden miljoenen euro’s per jaar en meer dan 2.500 mensjaren werkgelegenheid.

Daarom is het van groot belang dat ook de ondernemers in de hengelsport zich verenigen en laten horen. Om de sportvisserij te behouden en te bevorderen. Om hun economisch belang te laten zien, te behouden en te versterken. Dit kan alleen samen met elkaar. En in een sterke samenwerking met de sportvissersorganisaties, Sportvisserij Nederland en andere partijen die de sportvisserij in Nederland steunen.

Economische waarde

Dat sportvisserij in Nederland van grote economische waarde is, onderstreept ook Sportvisserij Nederland in een artikel over de oprichting van de belangenvereniging. Met name dat aspect was voor een groep ondernemers aanleiding om de belangen te bundelen en te komen tot een eigen branchevereniging. In dat proces werd van meet af aan nauw samengewerkt met Sportvisserij Nederland en die organisatie heeft een groot aandeel gehad in de verwezenlijking van dit particuliere initiatief door actief te adviseren en ook te faciliteren. Ook voor de formele oprichtingsvergadering van de BNHO levert Sportvisserij Nederland een wezenlijke bijdrage, door haar kantoor hiervoor beschikbaar te stellen.

Brede brancheorganisatie

Het doel van de Belangenvereniging Nederlandse Hengelsportondernemers is om te komen tot een brede brancheorganisatie, die naar politiek en overheid toe kan dienen als gesprekspartner vanuit het bedrijfsleven. De invalshoek zal daarbij voortdurend het bedrijfseconomische aspect zijn en het onderstrepen van de wezenlijke bijdrage die de sportvisserij levert aan onze nationale economie. De oprichtingsvergadering wordt gehouden op 24 mei om ca. 19:30 uur bij Sportvisserij Nederland.

(Foto: Sportvisserij Nederland)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter