Instemmingsverklaring van de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050 getekend

http://ijsselmeergebied-gebiedsagenda
17 mei 2018  Laatste update: 15 maart 2023

In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is op 17 mei 2018 de instemmingsverklaring van de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050 getekend door alle betrokken overheden en door vertegenwoordigers van maatschappelijke partners en bedrijfsleven, waaronder meerdere partijen uit de waterrecreatiesector.

Gebiedsagenda IJsselmeergebied

De gebiedsagenda is op initiatief van het Rijk opgesteld met partners uit de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Deze agenda is gericht op het creëren van een richtinggevend perspectief voor het gebied, een kennis- en innovatieagenda en een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten voor de periode tot 2050. In februari 2018 werd de conceptagenda IJsselmeergebied al gepresenteerd.

Lees de Agenda IJsselmeergebied in de Kennisbank:

Agenda IJsselmeergebied 2050

Ondertekening

Met de ondertekening van de instemmingsverklaring van de gebiedsagenda  onderstreept de coalitie naar eigen zeggen ‘het belang van een gezamenlijke visie en ambities die de koers bepalen voor de toekomst van het prachtige gebied als het Blauwe Hart van Nederland’. Ook Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, tekende de agenda.

Tweets over:


Meer informatie, alle documentatie en het plan van aanpak is te vinden op de website www.agendaijsselmeergebied.nl.

Vorig artikel Volgend artikel