Nieuwe app en website Waterplantmelder brengen overlast waterplanten in IJsselmeergebied in kaart

http://waterplantmelder-waterplanten-fonteinkruid
06 juli 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Met behulp van de nieuwe app en website ‘Waterplantmelder’ willen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied in kaart brengen. 

Waterplanten

Doordat de waterkwaliteit als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water de afgelopen jaren steeds verder is verbeterd, groeien er meer waterplanten, zoals fonteinkruid. Voor de natuur is dat een positieve ontwikkeling, maar op sommige plekken groeien zoveel waterplanten dat de waterrecreatie hier hinder van heeft.

 IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer en IJmeer en Randmeren) leidt de overlast van waterplanten op verschillende plaatsen tot een beperking van het vaargebied en van de bereikbaarheid van (jacht)havens. Ook andere waterrecreanten en hulpdiensten hebben overlast van de waterplanten in het gebied.

Waterplantmelder

Met de ‘Waterplantmelder’-app en -website roepen de betrokken organisaties de hulp in van de vaarweggebruikers, waterrecreanten en andere betrokkenen om de overlast van deze waterplanten zo goed mogelijk in kaart te brengen. De locaties van waterplanten kunnen verschillen en waterplanten kunnen door de wind en stroming verplaatst worden. Met de hulp van de waterrecreanten en de Waterplantmelder kan beter vastgesteld worden waar waterplanten overlast veroorzaken.

De gemeenten Hoorn en Almere en coöperatie Gastvrije Randmeren maaien elk jaar waterplanten op een aantal locaties. Deze inspanningen zorgen ervoor dat er een aantal waterplantvrije zones is waar na het maaien zonder problemen gevaren kan worden. Waar gemaaid is zal aangegeven worden in de app, met de recreatiebetonning die de waterplantvrije zone aangeeft.

App en website

De app en website bevatten een kaart waarop de locaties met meldingen duidelijk te zien zijn. Vaarweggebruikers wordt gevraagd een foto aan de melding toe te voegen, zodat de exacte gps-locatie van de overlastgevende planten bekend en geregistreerd wordt. De informatie wordt gedeeld met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en andere betrokken beheerders zodat zij de locatie van de meldingen kunnen meenemen in toekomstige maatregelen om waterplantenoverlast tegen te gaan.

Download de gratis app

De Waterplantmelder- app is gratis beschikbaar in de Google Play Store en in de Apple App Store. Zie voor meer informatie ook de website: Waterplantmelder.nl. (https://waterplantmelder.nl/)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter