Grote Sluis Spaarndam opent deuren voor recreatievaart met beleid

http://grote%20sluis%20spaarndam
30 augustus 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Het hoogheemraadschap van Rijnland laat sinds donderdagochtend 30 augustus weer recreatievaart door de Grote Sluis in Spaarndam, maar met beleid. De eerder genomen maatregel tegen verzilting is versoepeld, omdat de kwaliteit van het water dit nu toelaat.

Vanwege sterke verzilting van het boezemwater bij Spaarndam was de Grote Sluis sinds 3 augustus gestremd voor recreatievaart. Voor beroepsvaart was de sluis wel open. De verzilting is afgenomen maar blijft punt van aandacht zolang de droogte duurt.

Zoet water

De sluiswachters bedienen de sluis vanaf 30 augustus met beleid. Dit houdt in dat recreatievaart mag aansluiten bij schuttingen voor de beroepsvaart. Daarnaast kunnen twee specifieke schuttingen, met volle sluis, plaatsvinden voor recreatievaart aansluitend op de ochtend- en avondopening van de brug over de A9. Het aantal schuttingen blijft beperkt door zoveel mogelijk met volle sluis te schutten. Hierdoor komt er zo min mogelijk verzilt water binnen vanuit het Noordzeekanaal.

De andere maatregelen tegen verzilting blijven van kracht: de Kolksluis in Spaarndam en de Leidsevaart ter hoogte van Heemstede zijn gestremd voor de recreatievaart. Hierdoor behoudt het Rijnlandse gebied voldoende zoet water. Dijkgraaf Rogier van der Sande: “Ik ben blij dat we de Grote Sluis nu weer kunnen openstellen voor recreatievaart. Mensen kunnen ons prachtige gebied weer invaren via Spaarndam.”

Nog steeds droogte

Op dit moment is het tekort meer dan 250 mm in sommige gebieden binnen Rijnland. Er moet in de loop van de tijd flink wat regen vallen, voordat het tekort is ingelopen. Rijnland blijft alert op blauwalg en houdt de keringen in de gaten. Op basis van metingen en berekeningen beoordeelt het waterschap of de komende weken andere maatregelen kunnen worden aangepast.

(Foto: Google Streetview)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter