Provincie Noord-Holland lanceert Monitor Waterrecreatie

http://monitor%20noord-holland
28 augustus 2018  Laatste update: 15 maart 2023

De provincie Noord-Holland heeft onlangs de Monitor Waterrecreatie 2018 uitgebracht. Met deze monitor laat de provincie zien welke activiteiten tot en met medio maart 2018 door de provincie Noord-Holland zijn uitgevoerd en hoe ze hebben bijgedragen aan het stimuleren van de waterrecreatie in Noord-Holland.

Interactieve monitor

Via een overzichtspagina met de belangrijke thema’s, bijvoorbeeld waterplanten, wordt u naar het door u gekozen onderwerp in de monitor doorgelinkt. De monitor is interactief. Door te klikken op de verschillende iconen in de kaarten verschijnt extra informatie over de specifieke projecten. Via links in de tekst is aanvullende informatie beschikbaar waarnaar wordt verwezen, bijvoorbeeld een onderzoeksrapport.

Beheeragenda

De inzet van de financiële middelen die door GS beschikbaar zijn gesteld in deze coalitieperiode voor het stimuleren van waterrecreatie staat centraal. Daarnaast wordt informatie verstrekt over de uitvoering van de beheeragenda. Deze beheeragenda is door de provincie Noord-Holland samen met de drie waterschappen in Noord-Holland en Rijkswaterstaat opgesteld in januari 2016.

In de monitor wordt per regio informatie gegeven over de activiteiten. Deze informatie per regio wordt afgesloten met een algemeen beeld van de regionale activiteiten onder de paragraaf Verantwoording. De beschreven regio’s zijn de deelgebieden zoals in de visie vastgelegd.

Naar de Monitor Waterrecreatie van de provincie Noord-Holland

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter