Akkoord over duurzame visvangst IJsselmeer bereikt

http://duurzame-visvangst
24 september 2018  Laatste update: 20 maart 2023

Beroepsvissers, Sportvisserij Nederland, betrokken provincies, Vogelbescherming, Rijkswaterstaat, stichting Het Blauwe Hart en Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige en duurzame IJsselmeervisserij. Dat schrijft Sportvisserij Nederland op de eigen website. Het herstel en behoud van de visstand wordt bepalend voor de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, zo staat in de afspraken.

Oogsten uit de rente

De sector moet ‘oogsten uit de rente’, de natuurlijke aanwas van de visbestanden, zo luidt het credo. Daar profiteren de visser en de natuur van. De afspraken over een kleinere vloot, beperking van de vangstcapaciteit en strengere regels staan in een brief (pdf) die afgelopen week aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Duurzame visvangst

Minister Schouten: “Dit is een mijlpaal voor het IJsselmeer. Het begin is er en daarmee is de belangrijkste horde genomen. We hebben nu allemaal hetzelfde doel voor ogen: een gezonde visstand, een vitaal ecosysteem, duurzame visvangst en een kleinere, economisch gezonde groep IJsselmeervissers. Dat is waar we de komende jaren gezamenlijk aan gaan werken.”

Periode 2018 – 2021

Het gaat nog altijd niet goed met de visstand in het IJsselmeer. Dit geldt in het bijzonder voor blankvoorn en brasem. Nadat een eerder plan (het zogenoemde plan B) van de sector niet tot een oplossing leidde, heeft minister Schouten de partijen opnieuw om tafel geroepen. Dat heeft geleid tot nieuwe afspraken voor de periode 2018-2021. De afspraken hebben tot doel dat de visbestanden in het IJsselmeer qua omvang, samenstelling en populatieopbouw weer gaan passen bij de draagkracht van het ecosysteem.

Afspraken en maatregelen uitwerken

De partijen zijn het tevens eens geworden over herstructurering van de vloot. De financiering hiervan is nog onderwerp van overleg tussen de rijksoverheid en de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Dit alles leidt tot een kleine, economische gezonde, sector met stabiliteit in de opbrengsten, en tot een duurzame IJsselmeervisserij die in balans is met natuur, milieu en recreatie. De betrokken partijen gaan nu samen aan de slag om de afspraken en maatregelen uit te werken.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter