Impressie tweede platformbijeenkomst IJsselmeergebied

http://agenda-ijsselmeergebied-bijeenkomst
20 september 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Op 17 mei 2018 ondertekenden 60 partijen de Agenda IJsselmeergebied 2050. Drie keer per jaar organiseert het team bijeenkomsten onder de titel ‘Platform IJsselmeergebied’.

In deze bijeenkomsten worden concrete vragen uit de praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Op 6 september jl. vond de tweede bijeenkomst plaats in het Smedinghuis in Lelystad. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring voor de Agenda IJsselmeergebied 2050 en daarmee het vullen van de kennis- en innovatie- en uitvoeringsagenda.

Recreatie, toerisme en waterplanten

Op de tweede Platformbijeenkomst ging het over recreatie & toerisme en over de aanpak van de waterplantenproblematiek. De bijeenkomst kende een goede opkomst, met deelnemers uit de recreatiesector, gemeenten, belangengroeperingen, provincies en rijk.

Watersport

De ochtend begon met een presentatie door Rob Vrolijks (Projectbureau Vrolijks – wateradvies) over recreatie en watersport. Vrolijks signaleert een afname van het aantal bootbezitters, maar er komen wel steeds meer havens in het IJsselmeergebied. De waterrecreatiesector moet goed nadenken over wat ze wil zijn in het gebied, aldus Vrolijks.

Na de inleiding van Vrolijks volgde een presentatie van de werkgroep die zich bezighoudt met de verkenning Recreatie & Toerisme. Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Waterrecreatie Nederland, Coöperatie Gastvrije Randmeren, jachthaven Andijk, provincie Noord-Holland en het Rijk. Een mooi voorbeeld van een Fries marktinitiatief is de dagtocht vanuit Amsterdam langs 5 Unesco-locaties. Van groot belang is goed in kaart te brengen ‘wat mensen doen’: wie loopt/ fietst/ vaart waar?

Fonteinkruid

In het middaggedeelte was er aandacht voor waterplanten, met name het doorgroeid fonteinkruid en de beleefde overlast daarvan. De werkgroep ‘Waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (in oprichting)’ samengesteld uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, Waterrecreatie Nederland, Gastvrije Randmeren en Rijkswaterstaat) gaf een overzicht van wat er dit seizoen gedaan is aan maaien en aan de lancering van de Waterplantmelder app en hoe die al gebruikt is. Tijdens de discussie kwamen nog goede ideeën/tips voor verbetering voor het volgende jaar, waarbij de nadruk lag op hoe je communiceert met de gebruikers.

Onderzoeken

Daarna volgden drie meer ‘technische’ presentaties door FLORON, UvA en Rijkswaterstaat. Dit betrof onderzoeken naar de groei van fonteinkruid en hoe je dat mogelijk kunt beïnvloeden, de rol van fonteinkruid in de ecologie en het onderwaterleven en de mogelijke toepasbaarheid/gebruik van geoogst fonteinkruid. Uit deze presentaties kwam naar voren dat we beslist meer kennis nodig hebben over hoe en onder welke condities waterplanten doorgroeien en daarmee voor overlast zorgen (en wat je daar dan tegen kunt doen).

Conclusie

De globale conclusie van de bijeenkomst is: Er is veel informatie maar nog niet genoeg; er leven nog allerlei vragen, zeker in relatie tot de ecologie. Net als bij recreatie en toerisme bleek dat er vele invalshoeken zijn van waaruit je dit vraagstuk kunt benaderen en zoeken naar een oplossingsrichting. Nog een tip voor watersporters: maak – net als bij skipistes – bekend waar je wel kunt varen en waar je mag komen en waar dat niet kan vanwege het risico. Volg de recreatiebetonning.

Voor dit verslag is gebruik gemaakt van de eerder gepubliceerde impressie op de website Agenda IJsselmeergebied.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter