Stremmingen Leidsevaart en Grote Sluis opgeheven

http://grote%20sluis%20spaarndam
27 september 2018  Laatste update: 15 maart 2023

De afgelopen weken is er voldoende neerslag gevallen om de stremmingen van de Leidsevaart en de Grote Sluis op te heffen. Sinds woensdag 26 september is doorvaart in beide gevallen weer zonder beperking mogelijk. Dat meldt het hoogheemraadschap van Rijnland.

Schotten uit Leidsevaart worden verwijderd

Sinds begin augustus is de Leidsevaart gestremd vanwege oplopende zoutgehalten. Er zijn schotten geplaatst in het water ter hoogte van de fietsbrug bij de Kohnstammlaan in Heemstede. Het doel van deze maatregel was de toenemende verzilting vanuit het noorden richting de Bollenstreek te beperken. Gezien de afnemende watervraag en het zoete water in het noordelijke deel van de boezem is besloten om deze maatregel per woensdag 26 september einde van de dag op te heffen. Het hoogheemraadschap blijft het zoutgehalte in dit noordelijke deel van zijn gebied in de gaten houden.

Aangepast schutregime sluis Spaarndam

Een andere maatregel om het zoutgehalte in Rijnlandse gebied te beperken was het aangepaste schutregiem bij de sluis in Spaarndam. Nu de watervraag afneemt en het zoutgehalte terugdringt, heeft Rijnland besloten het schutregime op te heffen. Schutten vindt weer plaatst door middel van regulier beheer. Ook bij de sluis in Spaarndam blijft Rijnland monitoren om zo alert te blijven op de actuele ontwikkelingen.

(Foto: Grote sluis Spaarndam – Google Streetview)

Vorig artikel Volgend artikel