Aanvraag Certificaat van Onderzoek (CvO) moet voor 1 november 2018 gedaan zijn

http://CvO-flyer-mis-de-boot-niet-1
22 oktober 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Vanaf 1 januari 2019 gaat een nieuwe Europese Richtlijn voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter en/of 100 m3 (lengte x breedte x diepgang) gelden. De regels voor het verplichte Certificaat van Onderzoek (CvO) worden vanaf dat moment ook een stuk strenger.

Certificaatplichtige schepen hebben nog tot 1 november 2018 de tijd om een aanvraag voor een keuring bij een door de ILT erkend certificeringsbureau in te dienen.

Certificaat van Onderzoek in de Binnenvaartwet

De Binnenvaartwet met alles er omheen is op 1 juli 2009 in Nederland van kracht geworden. Er is voor Nederland een overgangstermijn ingesteld waarbinnen schepen een Certificaat van Onderzoek moeten hebben. Deze wordt vooral gebruikt voor de oudere historische bedrijfsvaartuigen. Die termijn loopt 30 december 2018 af. Vanaf 1 januari 2019 moeten certificaatplichtige schepen over een binnenvaartcertificaat voor drijvende werktuigen en grotere pleziervaartuigen beschikken.

Voor welke schepen geldt de CvO-plicht?

De nieuwe Europese Richtlijn geldt voor alle pleziervaartuigen langer dan 20 meter of meer dan 100 kubieke meter (lengte x breedte x diepgang). Alle recreatieschepen uit deze categorieën moeten volgens de nieuwe Europese Richtlijn worden gecertificeerd.

  • De certificaatplicht geldt ook voor de volgende typen schepen:
  • Sleepboten, duwboten of sleepduwboten;
  • Passagiersschepen (12 personen);
  • Veerponten voor bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen (exclusief bemanning);
  • Veerboten;
  • Drijvende werktuigen;
  • Binnenschepen die gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen vervoeren en binnenschepen die bij deze schepen langszijde ligplaats mogen nemen

CvO-keuring aanvragen en meer informatie

De verplichte CvO inspectie dient te gebeuren door een erkend klassenbureau/keuringsinstantie. Dit wordt geregeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de lijst met goedgekeurde klassenbureaus-en-keuringsinstanties. Bekijk ook de flyer ‘Mis de boot niet‘.

Voorkom een boete bij controle

U voorkomt een boete als bij controle (ook in 2019) blijkt dat u het certificaat vóór 1 november 2018 heeft aangevraagd. U moet wel de verklaring van de aanvraag én de datum waarop de certificering is gepland kunnen (aan) tonen.

Voorkom een overtreding

Geen certificaat of verklaring betekent vanaf 1 januari 2019 automatisch dat u in overtreding bent. De ILT, de Politie, Rijkswaterstaat en lokale toezichthouders op het water kunnen afhankelijk van de situatie een waarschuwing geven, een boete (€1.250) opleggen en/of het vaartuig stilleggen.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter