Roboat: Autonoom varende boten getest in Amsterdam

19 oktober 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Begin oktober hebben onderzoekers van ‘Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions’ (AMS Institute) een test in Amsterdam gedaan met prototypes van de ‘Roboat’. Het gaat om autonoom varende schaalmodellen van boten, die op termijn mogelijk ingezet kunnen worden om het drukke stadsverkeer te ontlasten.

Demonstratie

Met de demonstratie van de Roboat bij het Marineterrein in Amsterdam werd het tweede jaar van onderzoek afgesloten en werd de geboekte vooruitgang van het project getoond. Zo kunnen de prototypes nu bijvoorbeeld zelfstandig routes plannen, obstakels ontwijken en aanleggen.

Bij het onderzoek werkt AMS Institute samen met Massachusetts Institute of Technology (MIT), TU Delft en Wageningen University & Research. Terwijl er voor wegverkeer al veel onderzoek gedaan is, is dit het eerste grote onderzoeksprogramma naar autonoom varen in een stedelijke omgeving. Het onderzoek gaat vijf jaar duren en er is een budget van 25 miljoen euro beschikbaar.

Roboat-amsterdam2

Roboats in de stad

Amsterdam is geïnteresseerd in de mogelijkheden van de zelfstandig varende boten om het drukke stadscentrum te ontzien. Er wordt gedacht aan de mogelijkheid om het huisvuil te laten verzamelen of winkelbevoorrading via het water te laten verlopen. Op termijn is zelfs personenvervoer met autonome boten niet ondenkbaar.

Zelfstandig en zelflerend

Het gedemonstreerde prototype van de Roboat (schaal 1:4) is nu zelfstandig in staat om de beste route van punt A naar B te bepalen. Daarbij houdt hij rekening met de kenmerken van de grachten, zoals breedte, bruggen en obstakels. Voor positiebepaling wordt gebruik gemaakt van GPS en LIDAR (Laser Image Detection and Ranging). De prototypen kunnen bewegende objecten op het water onderscheiden en zijn in staat deze te ontwijken, waarna ze terugkeren naar de ideale route. Volgens de onderzoekers is het systeem zelflerend en zal het steeds beter in staat zijn zelf te navigeren.

Waterkwaliteit

Als onderdeel van het experiment werd een nieuwe type sensoren ontwikkeld en getest. Deze sensoren meten continu de waterkwaliteit van de Amsterdamse grachten. Samen met Waternet wordt gekeken naar de mogelijkheden om de nieuwe sensoren breder in te zetten.

Vooruit kijken

Voor het komende jaar hebben de onderzoekers het plan om de prototypes op schaal 1:2 te ontwikkelen, zodat meer realistische vaartests kunnen worden gedaan. Ook worden de mogelijkheden voor huisvuilverzameling en personenvervoer nader onderzocht met de grotere prototypes. Daarnaast richt het onderzoek zich op het verbeteren van de aanmeermogelijkheden, positiebepaling en efficiënte voortstuwing.

Zie voor meer informatie de websites https://www.ams-institute.org/roboat/ en roboat.org.
© foto’s: MIT-AMS

Vorig artikel Volgend artikel