Terugblik Themacafé Waterrecreatie: Koersen op Kansen

http://themacafe-waterrecreatie-hollandse-passen
22 oktober 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Al varend over de Kagerplassen vond eind september het Themacafé Waterrecreatie plaats. Tijdens de bijeenkomst draaide het om de vele kansen die er in Hollandse Plassengebied liggen. Het doel was om raadsleden, bestuurders en ondernemers in te laten zien wat zij kunnen bijdragen om de kansen die de waterrijke regio biedt, te verzilveren.

Daarbij gaat het om onder meer om het versterken van het ondernemersklimaat, het verhogen van de economische potentie en het realiseren van recreatieve mogelijkheden. Op het water, maar vooral ook daar langs. In het verslag ‘Aan de slag voor waterrecreatie!’ op de website van Holland Rijnland wordt uitgebreid op de bijeenkomst teruggeblikt. Hieronder volgt een korte samenvatting.

‘Meer dan een paar mensen in een bootje’

‘Waterrecreatie is meer dan een paar mensen in een bootje’, zo stelde Bart van Dijk, projectleider werkorganisatie HLT (Hillegom, Lisse, Teylingen), uitleg hoe rondom de Kagerplassen allerlei initiatieven plaatsvinden om waterrecreatie verder te ontwikkelen. Hij noemde onder meer de mogelijke realisatie van een pont tussen de Zijldijk en de Zwanburgerpolder en de aanleg van een nieuw fietspad door de Boterhuispolder.

Ambities Holland Rijnland

Nadat de rondvaartboot aan de Zijldijk in Leiderdorp afmeerde, opende Nanning Mol, bestuurslid van Holland Rijnland, het Themacafé. Hij stelde de aanwezigen de volgende twee vragen: ‘Hoe kan Holland Rijnland helpen uw ambities te verwezenlijken?’ en ‘Wat kunt u als gemeente bijdragen om die ambities te verwezenlijken?’

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

“Waterrecreatie speelt zich af op én om het water”, zette Jaap Brouwer van Waterrecreatie Nederland vervolgens uiteen. “Het grootste deel van de recreanten wil vooral rust en ruimte, maar er is ook een groep die de cultuurhistorie en de gezelligheid van omliggende dorpjes en steden opzoeken. En nu de economische crisis achter ons ligt, is waterrecreatie volop in de lift. Deze economische tak is goed voor een omzet van zo’n 4,5 miljard euro per jaar. Daarbij is de bouw en verkoop van boten inbegrepen. Maar een aanzienlijk deel hiervan wordt ook aan de wal besteed. Niet voor niets spreekt de provincie van de Groenblauwe Leefomgeving.”

Verder benadrukte Brouwer dat waterrecreatie meer oplevert dan een dagje vertier op het water. “Het gaat om de beleving, maar ook om beweging en gezondheid als je kijkt naar alle watersporten. Daarnaast vergroot een mooi plassengebied de aantrekkelijkheid als leef- en woonomgeving, wat uiteindelijk ook resulteert in een interessant vestigingsklimaat voor bedrijven. En – niet geheel onbelangrijk – speelt een goede waterhuishouding ook een rol in de klimaatadaptatie”.

Promotie Hollands plassengebied

Peter Groen, van het ondernemersplatform Hollandse Plassen beaamde dat het plassengebied nog te onbekend is als toeristische trekpleister. “Willen we daar verandering in brengen dan moeten we de promotie van dit gebied gezamenlijk oppakken, dus provincies, regio’s, gemeenten, waterschappen en ondernemers. De verschillende initiatieven die er nu al zijn, moeten onderling goed worden afgestemd. Een concreet iconisch project kan daar bij helpen. Eén daarvan is het zogenaamde Dobberhuisje, een drijvend trekkershutje, voor mensen die meerdaagse vaartochten maken. Het huisje, van alle gemakken voorzien, is al in productie en kan zo in kleine oplagen verspreid worden over de regio. De eerste wordt binnenkort op de Nieuwkoopse Plassen geopend”.

Thematische vaarroutes

Dat het goed is om concrete projecten te beginnen en verder op te pakken, was ook de overtuiging van Kitty Hoogeboom van Bureau Bolwerk. Dit bureau ontwikkelde verschillende thematische vaarroutes door de regio, waarbij verschillende partijen langs de vaarroute kunnen participeren. “We creëerden een route langs de Romeinse Limes en verschillende molens. Aanvankelijk was er nogal wat koudwatervrees bij instanties en ondernemers om hierin te participeren. Daar hebben we niet op gewacht. We zijn gewoon begonnen. En wat blijkt opeens was de interesse er wel. Mijn devies is dan ook: ga alvast iets doen, dan gaat de rest wel mee.”

Betere verbindingen

Helma Mathijssen, beleidsmedewerker HLT, pleitte in haar presentatie onder ander voor betere dwarsverbindingen om eenvoudiger een vaarronde te kunnen maken. “Tussen de Ringvaart en de Haarlemmertrekvaart is nu alleen een verbinding in Hillegom. Op veel dwarssloten geldt een vaarverbod, afgegeven door het Hoogheemraadschap. Daar moeten we gezamenlijk gaan kijken of heropening niet mogelijk is.”

Gewoon aan de slag gaan!

In de afsluitende paneldiscussie, onder leiding van Nanning Mol, werd nogmaals benadrukt dat plannen maken prima is, maar dat er niet moet worden gewacht tot alles is uitgekristalliseerd. Ga gewoon beginnen en dan stapt de rest wel op die rijdende trein. En waar eenieder het wel over eens was, is dat de ontwikkeling van waterrecreatie een gezamenlijke inspanning vereist. Bedenk met elkaar wat te doen, los knelpunten op en versterk elkaar.

Lees het complete verslag en bekijk de foto’s op de website van Holland Rijnland.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter