Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio

http://waddenregio-waddenfonds-vlieland
27 november 2018  Laatste update: 15 maart 2023

Het Waddenfonds draagt bijna € 17 miljoen subsidie bij aan 6 grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dankzij financiële steun van het fonds wordt voor in totaal € 30 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio.

De projecten die door het Waddenfonds zijn gehonoreerd, investeren duurzaam in natuur, toerisme, landbouw en energie. Zo start een grootschalig onderzoek naar het ernstig aangetaste bodemleven in de Waddenzee. Ook vindt een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater.

Nieuwe stappen

“Wat vooral opvalt is het innovatieve karakter van de projecten en de samenwerking die partijen zoeken om plannen te realiseren”, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. “Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied.” De 6 projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig programma om grootschalige investeringen in het Waddengebied mogelijk te maken.

Slow Mill

Voor de kust van Texel zal een pilot worden uitgevoerd met de Slow Mill, waarbij uit de golfslag van de zee duurzame energie wordt gewonnen. Tijdens de proef krijgen 100 huishoudens groene stroom van de Slow Mill. Als de pilot goed uitpakt, wordt gekeken of alle Waddeneilanden op termijn zelfvoorzienend kunnen worden met de opwekking van golfenergie. Voor de pilot is € 4 miljoen beschikbaar, waarvan € 2,5 miljoen vanuit het Waddenfonds.

Onderzoek bodemleven Waddenzee

De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten voeren de komende 4 jaar een groot onderzoek uit naar herstelmaatregelen van het bodemleven in de Waddenzee. Door onder andere milieuvervuiling en bodemberoerende visserij is het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee aangetast.

Het onderzoek moet aantonen hoe op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren kunnen terugkeren in de Waddenzee. Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en fourageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden. De kosten van het onderzoek zijn bijna € 6,5 miljoen. Het Waddenfonds draagt ruim € 4 miljoen bij.

Waddenfonds

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied ontwikkelen.

Lees meer op de website van het Waddenfonds.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter