Nieuw roeiconvenant voor meer veiligheid in Zuid-Holland

http://roeiconvenant-veilig-varen-doe-je-samen
15 januari 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Op 12 januari 2019 heeft gedeputeerde Rik Janssen samen met de belangenvereniging voor de beroepsvaart Koninklijke BLN Schuttevaer, Koninklijke Nederlandsche Roeibond en tien roeiverenigingen het Roeiconvenant ‘Veilig varen doe je samen!’ ondertekend. Dit convenant levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de provinciale vaarwegen, met name voor roeiers.

Roeiconvenant

De vaarwegen in Zuid-Holland worden naast beroepsvaart ook veel gebruikt door roeiers. Met name rondom steden zoals Leiden en Delft zitten beroepsvaart en roeiers soms letterlijk in elkaars vaarwater. Om risicovolle situaties te verminderen heeft de provincie Zuid-Holland het initiatief genomen om met diverse roeiverenigingen, Koninklijke Nederlandsche Roeibond en belangenvereniging Koninklijke BLN Schuttevaer een convenant op te stellen. Veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ ondersteunt het nieuwe convenant onder meer met informatievoorziening, in de communicatie naar verschillende vaarweggebruikers en dient als klankbord voor de betrokkenen.

Veiligheid voor roeiers

Doelstelling van dit convenant is het verbeteren van de veiligheid voor roeiers en het vergroten van bewustwording van de risico’s. Het nieuwe convenant bevat afspraken over het verbeteren van de kennis over de vaarregels, het registreren van incidenten en het bespreekbaar maken van gevaarlijke situaties. Naast het verbeteren van de veiligheid moet het nieuwe convenant ook een bijdrage leveren aan het creëren van wederzijds begrip. Het biedt een platform om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter kan.

Looptijd van 5 jaar

In 2018 liep het eerste convenant af. Bij een evaluatie bleek dat alle partijen voorstander zijn van een nieuw convenant. De ondertekening hiervan heeft op 12 januari 2019 plaatsgevonden tijdens de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Rijnstreek. Het convenant heeft een looptijd van 5 jaar.

Download het nieuwe roeiconvenant ‘Veilig varen doe je Samen!’ via de Kennisbank.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter