Zuid-Holland wil verder met personenvervoer over water

http://personenvervoer-water-zuid-holland
11 januari 2019  Laatste update: 15 maart 2023

De provincie Zuid-Holland wil ook na 2021 verder met personenvervoer over water tussen Rotterdam en Dordrecht, en binnen de Drechtsteden. De afgelopen jaren heeft de ‘Waterbus’ al bewezen in een behoefte van reizigers te voorzien.

Waterbus

Het contract met de exploitant van de huidige ‘Waterbus’ loopt af per 31 december 2021. De provincie wil graag voortbouwen op het succes van deze dienst, omdat vervoer van personen over water een belangrijke vorm van openbaar vervoer is in een drukke en waterrijke provincie als Zuid-Holland.

Weg naar het water

Gedeputeerde Rik Janssen: “De regio Drechtsteden met de vele waterwegen biedt uitstekende kansen voor personenvervoer over water. We hebben geïnvesteerd in goede verbindingen met andere vormen van vervoer en we zien dat mensen daardoor de weg naar het water goed weten te vinden.” De provincie gaat nu concrete stappen zetten om het voortbestaan van een vorm van personenvervoer over water vanaf 2022 veilig te stellen. Leidraad hierbij is het op 19 december 2018 vastgestelde beleidskader ‘Naar duurzaam en optimaal personenvervoer over water’.

De provincie zet in op personenvervoer over water dat goed is aangesloten op andere vervoersvormen, zoals fiets, overig openbaar vervoer en de auto. Het personenvervoer over water vormt zo een prima aanvulling op openbaar vervoer via de weg en draagt bij aan een snelle en comfortabele reis, ook voor grote groepen reizigers.

Fijnmazig openbaar vervoer

Een vraaggerichte invulling biedt volgens de provincie kansen voor flexibel en fijnmazig personen vervoer over water. En knooppunten voor verschillende vervoersvormen bieden zowel oplossingen voor snelle en comfortabele verbindingen tussen dorpen en steden, als fijnmazig openbaar vervoer in de kernen en het buitengebied. Met dit beleidskader zet de provincie tevens in op het stimuleren van duurzame en innovatieve vormen van personenvervoer over water, waarbij volledig uitstootvrij vervoer de ambitie is. In het voorjaar van 2019 zal de provincie het Programma van Eisen vaststellen en volgt een concrete uitvraag waarop belangstellende aanbieders zich kunnen inschrijven.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter