Diverse bezwaren tegen ‘Nota Varen, deel 1’ van gemeente Amsterdam

http://doorvaarvignet-nota-varen-amsterdam
26 februari 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Vanuit verschillende hoeken zijn er bezwaren tegen de onlangs gepresenteerde ‘Nota Varen, deel 1’ van de gemeente Amsterdam. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden blijken geen voorstander van de voorgenomen maatregelen te zijn. Onder meer HISWA Vereniging, Watersportverbond, de Toerzeilers en Verbond Nederlandse Motorbootsport hebben bezwaren ingediend.

Ook Waterrecreatie Nederland heeft in het kader van de bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) op de inspraakversie van de Nota Varen gereageerd met een brief naar de gemeente Amsterdam.

Bezwaren

De belangrijkste bezwaren die de verschillende partijen benoemen hebben betrekking op de doorgaande vaarroutes, waarvoor een uitzondering van de nieuwe maatregelen geldt. Naast de noord-zuid-route zou ook de oost-west-route (het Zuider-Amstelkanaal en het Amstelkanaal) als doorgaande route moet worden opgenomen. Deze maakt onderdeel uit van het landelijke routenetwerk BRTN en daarom zou ook hier een uitzondering moeten worden gemaakt.

Verder zijn partijen van mening dat de voorgenomen plannen te veel invloed op de recreatievaart in Amsterdam hebben. Zo heeft het verbod op het varen met meer dan 12 passagiers ook invloed op sportieve gebruikers, zoals (sloep)roeiers. De voorgenomen nachtsluiting is een te ver strekkende maatregel: door overlast van een kleine groep wordt de toegankelijkheid van het water voor alle recreatievaarders beperkt. Intensievere handhaving zou een betere oplossing zijn, gecombineerd met een goed te communiceren gedragscode voor het varen in Amsterdam.

Daarnaast menen partijen dat de termijn die de gemeente Amsterdam heeft gesteld voor de verduurzaming van de pleziervaart en het goederenvervoer te beperkt is. Verdere bezwaren richten zich op de aanscherping van het vignetbeleid voor de pleziervaart en de voorgestelde zonering waardoor gebruikersgroepen beperkt worden.

Petitie vanuit recreatievaart

Ook vanuit de Amsterdamse recreatievaart klinkt bezwaar. Een groep die zichzelf omschrijft als ‘betrokken bewoners en booteigenaren, jong en oud, nieuw- en geboren en getogen Amsterdammers’ heeft zich verenigd in de nieuw opgerichte Stichting Pleziervaart.

Deze startte begin februari de petitie ‘Behoud de Amsterdamse grachten voor de pleziervaart’. Deze is inmiddels ruim 10.000 keer ondertekend. Deze petitie bevat een oproep aan de gemeente Amsterdam om de vrijheid van individuen en het ondernemen in de pleziervaart niet in te perken.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter