Zuid-Holland presenteert ‘Strategische agenda Kust’

http://onze-krachtige-kust-concept-zuid-holland
05 februari 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Het kustgebied is een belangrijk gebied voor de provincie Zuid-Holland. De natuurgebieden, fraaie landgoederen, kleurrijke bollenvelden, badplaatsen en vele recreatiemogelijkheden maken het een aantrekkelijk gebied.

Voor de toekomst van het kustgebied zijn inwoners van Zuid-Holland gevraagd hun mening te geven via een enquête en is er een panelonderzoek uitgevoerd. Op basis van alle inbreng en eigen beleid heeft de Provincie Zuid-Holland de ‘Strategische agenda Kust’ opgesteld in conceptvorm.

Strategische agenda Kust (concept)

In de Strategische agenda Kust beschrijft de provincie hoe zij, met andere partijen, gaat samenwerken aan de ruimtelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze kust. Denk aan klimaatverandering, de behoefte aan ruimte voor het opwekken van schone energie en de toenemende vraag naar woningen en recreatiemogelijkheden. De Strategische agenda Kust, nu nog in conceptvorm, wordt na de Provinciale Verkiezingen op 20 maart door de provincie vastgesteld.

Openbare ruimte

Uit alle inbreng blijkt dat inwoners van Zuid-Holland met name veel waarde hechten aan de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de kust; het is de grootste, vrij toegankelijke, openbare ruimte van Zuid-Holland. Vanzelfsprekend blijft de veiligheid van het kustgebied, bij de verwachte zeespiegelstijging, gewaarborgd. Het is van belang dat de ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van schone energie en de toename van het aantal inwoners, passen bij de huidige kust en het landschap in ere houden. De kust blijft één van de meest aantrekkelijke plekken om te recreëren. Hierbij gaat nadrukkelijk de aandacht uit naar investeringen in robuuste natuur en passende recreatiemogelijkheden in de nationale Parken Hollandse Duinen en NLDelta.

Provinciale Verkiezingen 2019: jij mag het zeggen!

De provincie Zuid-Holland maakt zich sterk voor een krachtige kust. Waarbij een goede balans tussen natuur, recreatie en economie voorop staat. Zo is het beleid voor strandbebouwing aangescherpt en zijn er samen met gebruikers en terreinbeheerders afspraken gemaakt over het beheer van de natuurgebieden. Inwoners van Zuid-Holland kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden via: www.zuid-holland.nl/jijmaghetzeggen.nl.

Lees de strategische agenda: Onze krachtige kust (concept) in de Kennisbank.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter