Nieuwe stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht

http://project-waterplantmelder-foto-gastvrije-randmeren-maaien-fonteinkruid-700-350
06 maart 2019  Laatste update: 31 maart 2023

Op 6 maart 2019 richten HISWA Vereniging en het Watersportverbond gezamenlijk de stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ op. De oprichtingshandeling vindt plaats op het Veiligheidseiland van de HISWA Amsterdam Boat Show in RAI Amsterdam.

Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit zeven watersportondernemers en bestuurders van watersportverenigingen. Samen gaan ze zich inzetten om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren.

Overlast fonteinkruid

De watersportsector ondervindt sinds jaren grote hinder van de hoog groeiende Fonteinkruiden in het IJsselmeergebied, zo zegt HISWA Vereniging in het persbericht. Om de bevaarbaarheid te behouden is het van groot belang dat er voldoende en tijdig gemaaid wordt.

Door middel van een op handen zijnde samenwerkingsovereenkomst tussen private en publieke partijen is gedurende vijf jaar vanuit verschillende overheden geld beschikbaar om de waterplantproblematiek aan te pakken. Voorwaarde daarbij is dat de waterrecreatiesector zich organiseert in een duurzaam zelfredzaam samenwerkingsverband. De nieuwe stichting is naar eigen zeggen het antwoord voor het gebied IJmeer en Markermeer.

Regels verruimen

De stichting ondersteunt bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden in het IJmeer en Markermeer. Dit betekent dat zij jaarlijks samen met gebruikers inventariseert waar de waterplanten groeien en waar gemaaid kan worden. Het doel is dat de beschikbare financiële middelen vanuit de overheden optimaal worden ingezet om daarmee zoveel mogelijk vaarareaal voor de gebruikers te realiseren. Het maaien van de Fonteinkruiden is via de handreiking maaien waterplanten ook aan strikte regels gebonden. De stichting wil proberen de regels te verruimen. Voor de uitvoering van de maaiwerkzaamheden worden marktpartijen benaderd.

Position paper overlast waterplanten

Betrokken partijen hebben een position paper over de overlast van waterplanten voor de watersport opgesteld. Download het position paper waterplanten in de Kennisbank.

(foto boven: Gastvrije Randmeren)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter