Nieuwe website voor NIWE (the European Network of Inland Waterways) gelanceerd

http://niwe-nieuwe-website-screenshot
28 maart 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Het ‘European Network of Inland Waterways’, kortweg NIWE, heeft sinds kort een nieuwe website. Het moet het platform worden voor het delen van projectinformatie van de diverse partners. De website is te vinden op https://waterwaysnetwork.eu/.

Europese samenwerking

Het NIWE is een Europees netwerk van vaarwegbeheerders en betrokkenen, dat enkele jaren geleden is opgericht om elkaar op internationaal niveau te versterken, kennis uit te wisselen en te delen. De samenwerking leidt tot economische, sociale en ecologische voordelen voor de Europese binnenwateren.

Doelstellingen NIWE

De belangrijkste doelstellingen van NIWE zijn:

  • Het ondersteunen van leden bij de deelname aan Europese initiatieven en het faciliteren van hun deelname aan Europese subsidieprogramma’s, zowel collectief als individueel.
  • Het strategisch en continu scannen van EU-regelingen en -subsidies in zowel thematische als regionale programma’s.
  • Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen leden.
  • Het promoten van verdere uitwisseling en overdracht van kennis van innovatieve diensten, producten en technologieën.
  • Het onderzoek doen naar en oplossingen bieden voor fysieke en financiële belemmeringen om potentiële nieuwe ontwikkelingen van vervoer over binnenwateren en meren en aangrenzende steden en regio’s te stimuleren. NIWE zal hiervoor regelmatig afstemmen met internationale organisaties, regeringen en andere betrokken organisaties.

“De nieuwe website wordt een belangrijk instrument om deze doelstellingen te bereiken. Het wordt NIWE’s platform voor marketing en projectoverdracht en promotie voor de toekomst.’ zegt Stephen Higham van Canal & River Trust, partner in NIWE.

Netwerk

Op dit moment komen de betrokken organisaties in het netwerk uit Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, België, Denemarken, Italië, Noorwegen, Spanje, Ierland, Schotland en uiteraard Nederland. Waterrecreatie Nederland is mede-oprichter van NIWE en voert het secretariaat. Een overzicht van alle partners is te vinden op de website van NIWE. Bekijk ook de netwerkpagina van het NIWE.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter