Project ‘Holwerd aan Zee’ in kwartiermakersfase

http://holwerd-aan-zee-visual
26 maart 2019  Laatste update: 15 maart 2023

De plannen voor het project ‘Holwerd aan Zee’ beginnen vorm te krijgen. Samen met de provincie Fryslân en kwartiermakers wordt er op het moment gewerkt aan de opzet van de projectorganisatie die onder meer belast zal worden met het definitieve ontwerp, verdiepend onderzoek, vergunningverlening en de start van de uitvoering.

Holwerd aan Zee

Het project Holwerd aan Zee is volgens de initiatiefnemers voortgekomen uit een combinatie van alle goede elementen uit verschillende plannen en visies die voor de regio Noordoost Fryslân zijn opgesteld. Het plan is om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Dit betekent niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een ecologische kans voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet-zout overgang, zo staat op de website te lezen. De dijkdoorbraak moet vóór 2025 gaan plaatsvinden.

63 miljoen

Voor de totstandkoming van het project is een bedrag van 63 miljoen euro nodig. Onlangs werd een bijdrage van 15 miljoen euro door het Postcodeloterij Droomfonds ter beschikking gesteld, waarmee nu meer dan de helft van het benodigde bedrag binnen is.

Voordat het ‘Projectbureau Holwerd aan Zee’ aan de slag kan, is een gedetailleerd plan van aanpak noodzakelijk. Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de faciliterende partijen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de bijdrage per organisatie, de rolverdeling, verantwoordelijkheden, eigendomsposities en het beheer en onderhoud na de aanleg.

Volgende fase

Het projectbureau gaat in oktober officieel van start. Tot die tijd is de inzet vooral gericht op het rondkrijgen van de financiering en de verdere planuitwerking. Daarnaast wordt gewerkt aan de verschillende deelprojecten zoals Boeren Meten Water, Holwerd Natuurlijk Boeiend en Bloeiend en het Living Lab. Mede op verzoek van Provinciale Staten wordt ook de volgende fase alvast verder verkend: de transitie van de pier tot groen verblijfsgebied en de vaarverbinding naar Dokkum. Of Holwerd aan Zee daadwerkelijk doorgaat is nog niet zeker, voor het eind van dit jaar moet dat bekend zijn.

(Impressie boven: Holwerd aan Zee)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter