Provincies, natuurorganisaties en gemeente tekenen samenwerkingsovereenkomst NLDelta

http://nldelta-samenwerkingsovereenkomst
25 maart 2019  Laatste update: 20 maart 2023

Het bekrachtigen van de samenwerking NLDelta is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de delta Biesbosch-Haringvliet. Hierbij gaat het om het verwezenlijken van ambities zoals het optimaal verbinden van natuurgebieden, betere beleefbaarheid, een herkenbare identiteit en trotse bewoners.

Samenwerkingsovereenkomst NLDelta

In recreatiegebied de Hollandse Biesbosch ondertekenden provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Brabant, gemeente Dordrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds de samenwerkingsovereenkomst NLDelta.

Wethouder Marco Stam van Dordrecht: “De Hollandse Biesbosch is onderdeel van Nationaal Park De Biesbosch, dat zich uitstrekt over twee provincies en dat zelf ook weer een deel is van een veel groter gebied, de delta van de grote rivieren. Het is een logische stap om elkaar op te zoeken en te versterken. NLDelta biedt de kans om de Biesbosch en Dordrecht nog aantrekkelijker te maken.”

’Mooiste Natuurgebied van Nederland’

Met het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ won NLDelta Biesbosch-Haringvliet in 2016 de juryprijs in de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De verkiezing was onderdeel van het programma ‘Nationale Parken van Wereldklasse’ van het Ministerie van Economische Zaken. In de afgelopen 2,5 jaar hebben de initiatiefnemers, Nationaal Park De Biesbosch, Staatbosbeheer, Droomfondsproject Haringvliet en Natuurmonumenten, samen met betrokken gebiedspartners de eerste projecten in gang gezet om de ambities van NLDelta te verwezenlijken. Ambities die gaan over optimaal verbonden natuurgebieden, betere beleefbaarheid, goede verbindingen, een herkenbare identiteit en trotse bewoners.

Groenblauwe topattractie

“Zo, en nu aan de slag!” Initiatiefnemer Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, benadrukt na afloop van de ondertekening de grote opgave die er nu ligt om van NLDelta een Nationaal Park van Wereldklasse te gaan maken. “Samen met de gebiedspartners en sterke iconen zoals de Biesbosch en Kinderdijk, maken we van NLDelta een groenblauwe topattractie.”

Met deze overeenkomst hebben de zes ondertekenaars de wens uitgesproken om de NLDelta-samenwerking te continueren. Zij hebben menskracht en middelen toegezegd, om het programma de komende jaren voort te zetten. De samenwerking richt zich op het bereiken van de NLDelta ambities en daarmee het maken van een start met regionale, strategische gebiedsontwikkeling en met het verkrijgen van de status Nationaal Park ‘Nieuwe Stijl’ gebaseerd op de herziene standaard van het Rijk.
Johan van den Hout, gedeputeerde van Noord-Brabant, vult aan dat ook de provincie Noord-Brabant gelooft in 1 groot nationaal park, met de Biesbosch als sterk merk. “Naast versterking van natuur, toerisme en recreatie, biedt NLDelta tevens kansen voor de bevordering van leefomgeving en welzijn van bewoners.” Beide gedeputeerden zeggen uit te kijken naar het jaar 2021 waarin de herdenking van 600 jaar St. Elisabethsvloed aanleiding is om de delta in de schijnwerpers te zetten en Nationaal Park NLDelta te lanceren.

Voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds zijn de kansen voor de natuur en de ontwikkeling daarvan een belangrijke pijler van NLDelta. Ad van Hees van Staatsbosbeheer noemt de belangrijke opgave waar we voor staan om de natuur in de hele zuidwestelijke delta op het gewenste niveau te krijgen. “Denk alleen al aan hoe we omgaan met de overgangen van zoet naar zout water.”

Herstel Deltanatuur

Samen met de andere partners van het Droomfondsproject Haringvliet, hebben Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de afgelopen jaren diverse natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd rondom het herstel van de deltanatuur in het Haringvliet. Marieke Harteveld van Wereld Natuur Fonds: “Deze deltanatuur is ook internationaal heel belangrijk. Voor duizenden trekvogels en trekvissen, en ook in het zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld de klimaatopgave. Wij geloven daarvoor in de integrale aanpak van NLDelta.” Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten: “De natuur is de basis. We kunnen heel trots zijn op onze delta, zo vlakbij het stedelijk gebied. Laten we die trots blijven uitspreken en samenwerken om de natuur hier verder te versterken.”

(Bron en foto: Provincie Zuid-Holland)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter