Visie Ruimtelijke Ontvangst moet land en water in Zuidoost Friesland verbinden

20 maart 2019  Laatste update: 15 maart 2023

De gemeentes Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf willen hun toeristisch-recreatieve kwaliteiten meer benutten. De gemeenten hebben daarom samen een visie voor het verbeteren van de toeristisch-recreatieve entrees van Zuidoost Friesland opgesteld.

Visie Ruimtelijke Ontvangst

Op maandagochtend 18 maart 2019 overhandigde wethouder Roelof Theun Hoen het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst namens de gemeenten aan gedeputeerde Klaas Kielstra van de Provincie Fryslân.

ErVaren en Turf

Het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst maakt onderdeel uit van het streekagenda project ErVaren en Turf, waarin de provincie investeert. De gemeenten in Zuidoost Friesland willen de watertoerist het land op lokken. Want er is in deze regio ook op het land van alles te beleven.

Gastvrije ontvangst

De verbeteringen van de toeristisch-recreatieve entrees zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers. En verwijzen bezoekers door naar alles wat interessant is voor hen en aansluit bij hun wensen. Zo zijn er bijvoorbeeld adviezen in het rapport opgenomen over herkenbaarheid en duidelijke bewegwijzering van de entrees.

Entrees

De overhandiging van het rapport vond plaats in het paviljoen Driewegsluis. Driewegsluis is voor veel mensen herkenbaar als de poort naar Friesland en één van de vijf entrees waar de visie zich op richt. De andere entree locaties in Zuidoost Friesland zijn Akkrum, Appelscha, Bakkeveen en Drachten.

Bron: Gemeente Weststellingwerf, Foto: Lenus van der Broek

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter