Amsterdam past Nota Varen Deel 1 aan: nachtsluiting grachten wordt flexibel in te zetten maatregel

http://doorvaarvignet-nota-varen-amsterdam
05 april 2019  Laatste update: 15 maart 2023

De gemeente Amsterdam kondigde eind 2018 nieuw vaarbeleid aan in de Nota Varen Deel 1. De maatregelen zijn volgens de gemeente noodzakelijk om ‘grenzen te stellen aan de drukte en overlast op de Amsterdamse grachten’. De Nota leverde een groot aantal inspraakreacties op, onder meer van diverse watersportorganisaties. Ook Waterrecreatie Nederland heeft op de plannen gereageerd.

Reacties

De gemeente Amsterdam laat weten dat de meeste reacties op drie voorgenomen maatregelen te hebben ontvangen: het verbod op varen zonder vergunning met meer dan 12 personen, het nachtelijk vaarverbod en het nieuwe vergunningenbeleid voor de rondvaartboten.Het verbod om zonder vergunning met meer dan 12 opvarenden te varen, blijft ongewijzigd. De reden is dat deze maatregel essentieel is om de overlast op het water te kunnen aanpakken, aldus de gemeente in een persbericht.

Nachtsluiting wordt flexibel inzetbaar

De reacties op de voorgenomen nachtsluiting hebben tot een aanpassing van de plannen geleid. Waar het verbod in de oorspronkelijke plannen een permanente maatregel betrof voor de binnenstad, is die na de inspraak veranderd in een flexibel inzetbare maatregel. Per gebied en per periode kan het College besluiten tot een afsluiting wanneer de situatie daarom vraagt, net zoals straten bij grote drukte kunnen worden afgezet.

Uur korter

Op momenten dat het college ervoor kiest om de nachtafsluiting in te zetten, zal die gelden van 0:00 uur tot 07:00 uur in plaats van de oorspronkelijke beoogde tijdspanne van 23:00 uur tot 07:00 uur. Het college zal definiëren welke gebieden in aanmerking komen voor de het nachtelijk vaarverbod. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Wallen, het Unesco erfgoedgebied en/of het stadsdeel Centrum.

Redelijke termijn om te informeren

Wethouder Dijksma: “We hebben goed geluisterd naar de reacties die we hebben gekregen op de plannen en doen daar ook iets mee. De aanpassing die we doorvoeren in de nachtsluiting is bedoeld om de proportionaliteit van deze maatregel te verbeteren. Om gebruikers van het water ook zekerheid te bieden over wanneer ze wel en niet ‘s nachts het water op mogen, onderzoeken we wat een redelijke termijn is om betrokkenen te informeren over een komende afsluiting.”

Het nieuwe vaarbeleid bestaat uit twee delen. Het tweede deel zal later dit jaar worden voorgelegd aan de raad en gaat uitgebreider in op de op- en afstapplaatsen, ligplaatsen en het goederenvervoer over het water.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter