“Zuid-Holland is de waterprovincie van Nederland”

http://zuid-holland-waterrecreatie-kracht-water
23 april 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Zuid-Holland is de waterprovincie van Nederland. Dat betoogde commissaris van de Koning Jaap Smit op vrijdag 5 april tijdens de conferentie ‘De Kracht van Water’ in Maassluis. De conferentie vormde de start van het vaarseizoen in de provincie.

Bevaarbaar

“Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van ons land”, aldus Smit. “En een groot deel van al dat water is bevaarbaar. Wist u dat Zuid-Holland ruim 1.000 kilometer aan recreatieve vaarwegen heeft? Helaas missen we desondanks nog te vaak recreatieve kansen. Investeren in een goede bereikbaarheid en een betere afstemming van het recreatieve aanbod zijn daarvoor essentieel. Daar zetten wij ons als provincie graag voor in.” Begin dit jaar presenteerde Zuid-Holland al de visie en gebiedsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving, waarin hiervoor de plannen benoemd zijn.

Kracht van water

De conferentie ‘De Kracht van water’ is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Randstad Waterbaan, die zich sterk maakt voor een betere benutting van het (historische) vaarwegennetwerk, en de provincie Zuid-Holland. Doel van de conferentie is om bestuurders, ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordigers van belangenverenigingen bijeen te brengen voor versterking van de waterrecreatie.

Belangen afwegen

Gastheer voor deze eerste editie van de waterrecreatieconferentie was burgemeester Edo Haan van Maassluis die de aanwezigen een rondvaart per historisch vaartuig aanbood. Zo werd goed zichtbaar wat de meerwaarde voor een stad kan zijn van een ligging aan het water. Tegelijkertijd werd onderweg duidelijk dat functies soms concurreren – denk aan wonen aan het water, watergebonden bedrijvigheid en waterrecreatie – en dat de waterkant niet altijd even goed bereikbaar is vanaf de weg.

Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw, participatie-expert Erik Pool (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en watersportondernemer Max Blom belichtten de kansen voor waterrecreatie vanuit verschillende perspectieven.“In een drukke provincie als Zuid-Holland zul je altijd belangen tegen elkaar moeten afwegen. Het belang van waterrecreatie kan misschien niet altijd voorop staan. Maar doordat we deze sector samen als kansrijk hebben benoemd, voorkomen we in elk geval dat we zomaar aan kansen voorbijgaan. Deze conferentie willen we jaarlijks gaan organiseren”, vat commissaris van de Koning Jaap Smit de dag samen.

Vorig artikel Volgend artikel