‘Pact van Westfriesland’ gesloten ter promotie van de regio

http://pact-westfriesland-enkhuizen
16 mei 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Om West-Friesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te maken hebben de gemeentes in Oostelijk-West-Friesland samen met het Recreatieschap West-Friesland het ‘Pact van Westfriesland’ gesloten.

In dit plan hebben de ondertekenaars kernkwaliteiten benoemd zoals onder andere de VOC-steden, de Westfriese Omringdijk, de watersportfaciliteiten en de durfsporten zoals bijvoorbeeld kitesurfen. Het plan is de leidraad voor de eerst komende 10 tot 15 jaar voor het Recreatieschap Westfriesland. Dat schrijft Medemblik Actueel.

De sterke punten van Westfriesland zoals benoemd zijn onder andere:

  • De unieke ligging aan IJsselmeer en Markermeer;
  • Het oer-Hollandse cultuurlandschap;
  • De krachtige kustplaatsen met landelijke naamsbekendheid;
  • De rijke (VOC) geschiedenis;
  • De Westfriese Omringdijk;
  • De goede mogelijkheden van de watersport en voor het recreatief wandelen, varen en fietsen;
  • De spreiding van recreatieterreinen door de regio.

Ook zijn er diverse verbeterpunten opgenomen, zoals het creëren van oldoende belevingsmogelijkheden van de bijzondere Westfriese kwaliteiten, een duidelijk recreatief profiel, samenhangende informatievoorziening over het recreatieve product en een samenhangend routenetwerk voor varen.

Diverse betrokkenen

Bij het plan zijn een groot aantal experts en belangenverenigingen betrokken en tijdens bijeenkomsten konden deze input leveren voor het plan. De betrokkenen zijn o.a: De agrarische natuurvereniging, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), MAK Blokweer, Regionale gemeenteraden, Landschap Noord-Holland, Recron, Westfriese Omringdijk, Recreatie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), LTO, Watersportverbond, ANWB, Fietsplatform, Staatsbosbeheer en Waterrecreatie Nederland. Daarnaast heeft er ook afstemming plaatsgevonden met de projectgroep Structuurvisie voor Westfriesland.

Kansen

De kansen voor Westfriesland liggen voornamelijk op de bezoeker van buiten de regio, de toerist. De uitdaging is om in te spelen op de grote bezoekersstromen die de Metropool Regio Amsterdam en de Noordzeekust trekken. De oprichting van de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) van Noord-Holland Noord biedt de mogelijkheid om aan te haken bij de sterke en landelijke campagne ‘Holland boven Amsterdam’. Kennis en middelen worden gebundeld, zodat de slagkracht vergroot wordt.

Vorig artikel Volgend artikel