Proef met snelvaren op de Burgumer Mar start 15 juni

http://kaart-snelvaren-burgumermar-2019
11 juni 2019  Laatste update: 15 maart 2023

De eerder aangekondigde proef rond snelvaren op de Burgumer Mar gaat op 15 juni 2019 van start. Tot en met 15 september 2019 is snelvaren toegestaan op de Burgumer Mar. Dat mag tussen 9:00 en 18:00 uur, binnen de gele boeien die het gebied markeren.

Pilot snelvaren

Het gaat om een pilot van twee jaar, waarin de provincie handhaaft en de veiligheid en effecten op de omgeving monitort. Initiatiefnemers willen met het snelvaren funsporten als wakeboarden en waterskiën een impuls geven.

>20 Km/u

De maximale snelheid op de Burgumer Mar is nu negen kilometer per uur. In de snelvaarzone mag sneller dan 20 kilometer per uur worden gevaren. Het eerste jaar ligt het snelvaargebied in het zuidwestelijke deel van de Burgumer Mar, in 2020 zal dit in het zuidoostelijke deel zijn. Anders dan in de overige vier snelvaargebieden in Fryslân, is snelvaren hier alleen tussen 9:00 en 18:00 uur toegestaan. Dit is ingesteld om de hinder op de omgeving te beperken.

Handhaving

De provincie Friesland zal samen met de politie regelmatig controles uitvoeren op en rond de Burgumer Mar. Watersporters die zich niet aan de regels houden kunnen een boete verwachten. Er is gekozen voor een proef van twee jaar in twee gebieden om goed te kunnen beoordelen wat het effect van snelvaren is. Tijdens de proef worden de effecten op de omgeving en natuur scherp in de gaten gehouden. Daarnaast let de provincie op geluid, waterkwaliteit en de veiligheid. De gemeente Tytsjerksteradiel houdt voor en na de proef enquêtes onder omwonenden, watersporters en andere betrokkenen, zodat ook hun ervaringen meetellen. Vanaf 16 september 2020 is het snelvaren niet meer toegestaan.

De resultaten van de monitoring en handhaving worden gebruikt om het snelvaren aan de zuidwest en de zuidoostkant met elkaar te vergelijken. Provincie Fryslân neemt de resultaten mee in de herziening van het snelvaren beleid voor heel Fryslân. Voor de Burgumer Mar wordt dan ook duidelijk of het vanaf 2021 al dan niet toegestaan wordt.

Bekijk de kaarten:

Meer informatie

Meer informatie op www.fryslan.frl/snelvaren. Bekijk ook de interactieve snelvaarkaart van Varen doe je Samen! en het artikel ‘Snel en veilig met je speedboat of waterscooter’.

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter