Symposium Monitoring Waterrecreatie: ‘Op naar een gezamenlijke aanpak’

http://Symposium-stand-waterrecreatie-header
25 juni 2019  Laatste update: 15 maart 2023

Op vrijdag 21 juni 2019 vond in Utrecht het symposium ‘De stand van de Waterrecreatie in Nederland’ plaats. Deze eerste editie van het symposium was onder meer bedoeld om de uitkomsten van recent waterrecreatie-onderzoek uit te wisselen met professionals uit de water(recreatie)sector en om te bouwen aan een gezamenlijke kennisagenda en een duurzaam kennisnetwerk rond het thema waterrecreatie onderzoek.

Het symposium werd georganiseerd door Waterrecreatie Nederland in samenwerking met MOCO en CELTH. Dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske opende het symposium samen met Marleen Maarleveld, directeur van Waterrecreatie Nederland en Bertus van der Tuuk, Projectleider van het MonitoringsConsortium (MOCO) dat onderzoek doet naar de relatie tussen de vaarrecreatie en de natuur in de Waddenzee. Naast drie plenaire keynotes waren er diverse werksessies georganiseerd, allen rond het thema monitoring, data en het delen van kennis.

Een duurzaam kennisnetwerk

Arike Tomson, organisatieadviseur en mediator trapte af met de eerste keynote. Zij stond in de jaren ’90 aan de wieg van Interwad (nu Waddenzee.nl), de eerste online kennisbank over het Waddengebied. Tomson vertelde dat de totstandkoming niet altijd rozengeur en maneschijn was. Nu, na zo’n twintig jaar is deze kennisbank nog steeds actueel. Het succes van dit project is volgens Tomson te danken aan de balans tussen de drie pijlers die zij Interactie, Inhoud en Commitment noemt.

De goede samenwerking tussen mensen met visie en daadkracht, een duidelijk omschreven doel en heldere afspraken, onder meer over structurele financiering, hebben geleid tot dit succes. Tomson gaf de aanwezigen tot slot nuttige tips in haar presentatie om zelf aan een duurzaam kennisnetwerk te gaan bouwen. Het Waddenzee-project omschrijft ze als een ontdekkingsreis en als laatste gaf ze de aanwezigen de tip: Play Jazz! Als je goede afspraken maakt is er namelijk -net als in de jazz- voldoende ruimte om te experimenteren, zodat er iets moois ontstaat.

Waterways and wellbeing

Vervolgens was het woord aan Heather Clarke, Strategy, engagement and impact-director bij het Britse Canal and River Trust. In haar keynote “Waterways and Wellbeing – Building the Evidence Base” vertelde ze over het belang van de uitkomsten van dit onderzoek, dat in 2018 werd gepresenteerd. Onder het motto ‘Wellbeing on your doorstep’ gaf ze interessante inzichten in het effect en de voordelen die water en een groen-blauwe leefomgeving op mensen heeft.

Bewijzen dat de nabijheid van water diverse positieve effecten heeft leidt tot meer bewustzijn rond het belang van water en waterrecreatie. En dat maakt het makkelijker om de waterwegen op een goede manier te behouden voor de toekomst. Een iets kortere versie van de presentatie van Clarke is te bekijken op YouTube. Het volledige rapport ‘Waterways & Wellbeing – Building the evidence base – first outcomes report’ is te downloaden via de Kennisbank.

(klik de presentatie van Heather Clarke)

Het belang van data

De laatste keynote werd verzorgd door Menno Stokman, directeur van het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH). In zijn bijdrage ‘Perspectief op het belang van actuele en betrouwbare data’ ging hij onder meer in op het belang van een goede samenwerking en de cruciale rol die data spelen om tot cijfermatige onderbouwingen te komen.

Stokman gaf met diverse cijfers over de verwachte groei van toerisme en de gastvrijheidssector in Nederland wat de gevolgen zijn als je daarop niet bent voorbereid, of als je je baseert op onjuiste of incomplete data. Alleen door te monitoren en met de juiste feitelijke informatie kunnen beleidsmakers verwachte ontwikkelingen in goede banen leiden en kan de impact van bijvoorbeeld groei goed worden ingeschat. CELTH zet zicht daar op verschillende manieren op regionaal en landelijk niveau voor in. Niet alleen door te adviseren maar ook met een actieve rol in de landelijke Data Alliantie en een Data en Development Lab. Bekijk de sheets van de keynote van Menno Stokman.

Themasessies

In de workshoprondes stonden de thema’s ‘Innovatieve monitoringsmethoden’, ‘de waarde van Blauwe Landschappen’ en ‘Basismonitoring’ centraal. De eerste ronde themasessies werden verzorgd door Erik Meijles (RUG), Susanne Wuijts (RIVM) en Reinier Steensma (Waterrecreatie Advies BV). Na de lunch volgde de tweede ronde met workshops van Gerard Kema (Provincie Fryslân), Manon van Meer (Waterrecreatie Nederland) en Jorrit Bijl (CELTH).

Bekijk hieronder de presentaties van de themasessies:

Kennisagenda Waterrecreatie

Afsluitend maakte dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske een rondgang door de zaal met de vraag hoe de aanwezigen de dag ervaren hadden. Deelnemers gaven aan dat er ‘goede energie’ was en dat het erg nuttig was om op deze manier informatie over de waarde van waterrecreatie en onderzoek uit te wisselen.

Aan het einde van de dag waren de aanwezigen het erover eens dat er verder gewerkt moet gaan worden aan een gezamenlijke kennisagenda rond de monitoring van waterrecreatie. Op die manier kunnen er meer gegevens over de waterrecreatie in Nederland verzameld worden en kan de beschikbare data gecoördineerd verspreid worden. Waterrecreatie Nederland zal hier met diverse aanwezigen mee aan de slag te gaan.

Bekijk de foto’s:

(© foto’s: Zoé Richards)

Vorig artikel Volgend artikel
Meld u aan voor de nieuwsbrief

Twitter